Jak uczą czytania ze zrozumieniem w Zelczynie


Dyrektor i Nauczyciele Szkoły Podstawowej 
im. Walerego Goetla w Zelczynie
zapraszają
do udziału w Konferencji Upowszechniającej 
 działania doskonalące umiejętność czytania ze zrozumieniem 
i procedurę APU 
zorganizowanej w ramach Klubu Szkół Uczących Się.
 
Konferencja odbędzie się 22 listopada 2019 r. 
w godzinach 12:00 – 16:00.
w Szkole Podstawowej im. Walerego Goetla, Zelczyna 120.
 
 
 
Harmonogram Konferencji:
 
11.30 - 12.00  Rejestracja uczestników konferencji
12.00 - 12.10 Rozpoczęcie konferencji. Powitanie gości
12.10 – 12.30  Przedstawienie działań nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Walerego Goetla w Zelczynie, podjętych w celu doskonalenia techniki czytania ze zrozumieniem.
12.30 – 12.50  Prezentacja multimedialna – przykłady zadań edukacyjnych rozwijających umiejętności czytania ze zrozumieniem.
12.50 – 13.30 Przerwa obiadowa
13.30 -15.00 
Przedstawienie praktyki – Analiza Prac Uczniów (APU)
Warsztaty:
1. Na czym polega APU
2. Analiza wybranych prac uczniów. 
15.00 - 15.30  Omówienie warsztatów.
ok. 15.30  Podsumowanie  konferencji; czas na pytania uczestników
ok. 16.00  Zakończenie konferencji