Konferencja upowszechniająca w SP 47 w Szczecinie


"My potrzebujemy, by ktoś nas dopieścił, ale i wylał kubeł zimnej wody…”. Te słowa wypowiedziała jedna z liderek w czasie zajęć warsztatowych, dotyczących praktyki Doskonalenia Analizy Nauczania. 

 

Liczni goście ze szkół SUS i tych, którzy nie zetknęli się z Centrum Edukacji Obywatelskiej, po uroczystym powitaniu Dyrekcji szkoły i wysłuchaniu informacji o DAN w pigułce, byli uczestnikami warsztatów.  Zajęcia warsztatowe to jeden z punktów konferencji upowszechniającej, która odbyła się 2 października 2018 w Szkole Podstawowej nr 47 w Szczecinie.

 

Temat szkoły został przedstawiony i omówiony na kilka sposobów w czasie Word Cafe, w którym wzięli udział także rodzice i uczniowie. Tematem przewodnim tych zajęć była szkoła przyszłości, szkoła wczoraj i dziś, szkoła bez ograniczonego budżetu, czy szkoła i jej przestrzeń, sprzyjająca dobremu samopoczuciu. Ciekawych pomysłów było wiele, może kiedyś zostaną one zrealizowane, np. modne ubrania od znanych projektantów dla uczniów i nauczycieli…

Miłym akcentem konferencji był także krótki występ artystyczny zespołu wokalnego „Nutki” pod dyrekcją pani Katarzyny Zakrzewskiej, która jest autorką słów piosenek „60 lecie” i innej „O Szczecinie”. A że szkoła nie samą wiedzą „stoi” pokazy judo urozmaiciły i zakończyły pracowitą i ciekawą konferencję.

 

Pozostaje życzyć szanownej Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej z zaszczytnym tytułem Lidera Szkół Uczących Się (nadanym już po raz czwarty) dalszych wyzwań edukacyjnych.

 

 

Trenerka CEO Irena Karolczyk-Warcok