Nagrywanie lekcji?


15 i 16 maja  2015 roku w Ośrodku Szkoleniowym w Wildze odbyły się warsztaty Klubu SUS poświęcone doskonaleniu nauczania z wykorzystaniem wideo nagrań lekcji i DAN – Doskonalącej Analizy Nauczania.

Uczestniczące w warsztatach nauczycielki ze szkół należących do Klubu SUS wspólnie pracowały nad umiejętnościami związanymi z posługiwaniem się praktyką DAN. Najpierw dzieliły się wiedzą i doświadczeniami z własnej praktyki stosowania DAN, a w dalszej części warsztatu wcieliły się w rolę asystentek, które analizowały nagranie jednego zadania dydaktycznego dla uczniów  z klasy 6 szkoły podstawowej.

Praca przebiegała etapami. Początkowo asystentki obserwowały na żywo rozmowę przedobserwacyjną przeprowadzoną z autorką nagrania –  Kasią Olejnik. Opowiedziała ona przebieg zadania edukacyjnego, w którym jej uczniowie poznają limeryk jako utwór wierszowany. Następnie podczas emisji nagrania wideo, asystentki przygotowały opis faktograficzny obserwowanych działań nauczycielki i reakcji uczniów oraz opracowały notatkę ułatwiającą przeprowadzenie rozmowy poobserwacyjnej, połączonej z przekazaniem koleżance informacji zwrotnej.  W czasie tej rozmowy Kasia, ze wsparciem swojej asystentk,i zaplanowała nowe strategie do wypróbowania w klasie szkolnej.

Było to uczące doświadczenie dla uczestniczek konferencji. Wykorzystały je i wzmocniły swoje umiejętności dokonując w parach kolejnej analizy fragmentów własnych lekcji. Działaniu temu towarzyszyły emocje związane z jednej strony z pokazywaniem swojej praktyki, a z drugiej – z odpowiedzialnością za proces wspierania rozwoju umiejętności zawodowych koleżanek.

W drugim dniu warsztatów liderki i dyrektorki szkół należących do Klubu SUS podsumowały swoje roczne doświadczenia w wykorzystaniu DAN do rozwijania nauczania. Prezentacje szkolne spotkały się z dużym zainteresowaniem, ponieważ okazało się, że każda placówka idzie swoją indywidualną drogą. Praktyką DAN posługuje się w nich różna liczba nauczycieli. Współpracują ze sobą nauczyciele tego samego i różnych przedmiotów. Liderki wypracowały w każdej ze szkół inne sposoby organizacji pracy i styl liderowania oraz sposoby doskonalenia praktyki DAN. Wszystkie szkoły łączy jednak wspólny cel wykorzystania DAN, motywacja do dalszej pracy nad zmianą i nad poprawianiem nauczania.

Ważnym efektem warsztatówi wspólnej pracy szkół z Klubu SUS było powstanie planów rozwijania praktyki DAN. W spotkaniu uczestniczyły nauczycielki ze szkół należących do Klubu SUS: Szkoły Podstawowej nr 47 w Szczecinie, Szkoły Podstawowej z Oddziałami  Integracyjnymi nr 21 im. H. Sienkiewicza w Gliwicach oraz z Zespołu Szkół w Kozielicach. Warsztaty prowadzili Katarzyna Olejnik, Małgorzata Ostrowską i Tomasz Kołodziejczyk.

Doskonaląca Analiza Nauczania to jedna z trzech praktyk pracy nauczycieli, które rozwjają szkoły zrzeszone w Klubie SUS. Warsztaty przeprowadzone w maju 2015 były ostatnimi z cyklu spotkań w roku szkolnym 2014/2015. Takie spotkanie odbyli także nauczyciele pracujący nad analizą prac uczniów (przeczytaj Jak analizować prace uczniów?) oraz nauczyciele rozwijający praktykę obserwacji wybranych uczniów (przeczytaj OWU jak gąsienica). Wcześniej nauczyciele ze szkół zrzeszonych w klubie SUS spotykali się w marcu 2015 (przeczytaj "Aby uczniowie mogli sie lepiej uczyć") oraz w listopadzie/grudniu 2014 (przeczytaj "Warsztaty w ramach Klubu SUS").

Klub SUS

Klub Szkół Uczących Się to szczególne wsparcie oferowane szkołom zaangażowanym w program Szkoła Ucząca Się. Dzięki uczestnictwu w Klubie dyrektorzy szkół mogą zapoznać się z najnowszymi trendami w dziedzinie edukacji, nauczyciele doskonalić swój warsztat pracy, a wszyscy korzystać nawzajem ze swojej wiedzy i umiejętności.

Udział w Klubie jest odnawiany na początku każdego nowego roku szkolnego.

Małgorzata Ostrowska, oprac. Magda Pater