Od rozmowy do debaty ... - APU jako praktyka wspierająca osiąganie zamierzonych celów


Konferencja w SP 143 w Warszawie zgromadziła licznych przedstawicieli szkół należących do Klubu SUS oraz szkół spoza tego grona. I zapewniła moc wrażeń, inspiracji i tematów do refleksji. Dziękujemy prześwietnym gospodarzom!

Zapraszamy do przeczyttania relacji z wydarzenia i obejrzenia zdjęć na stronie szkoły. 

 

Szczegółowy program wydarzenia:

9.00– 9:30

Przyjazd i rejestracja uczestników

9:30 – 9:50

Powitanie gości, prezentacja tematu i celu konferencji, rozdanie materiałów, omówienie zadań

9:50 – 10:40

Obserwacja lekcji: 

p. Magdalena Dudek – język angielski

p. Margaryta Orzechowska – matematyka

p. Grażyna Winiarz – edukacja wczesnoszkolna

p. Teresa Makowska – edukacja wczesnoszkolna   

10:40 – 11:00

Przerwa kawowa

11:00 – 12:15

Praca nad praktyką nauczycielską, analiza prac  uczniów  według arkusza APU metodą stop-klatki

12:15 – 12: 45

Obiad

12: 45 – 13:15

Debata oksfordzka uczniów  Szkoły Podstawowej nr 143, opieka merytoryczna – p. Mariusz Nawrocki

13:15 – 13:45

Podsumowanie i zakończenie konferencji, dzielenie się doświadczeniem i dorobkiem

 

 

Szkoła Podstawowa nr 143 w Warszawie pełni rolę Laboratorium w Klubie Szkół Uczących Się. Jest ośrodkiem twórczego doskonalenia współpracy nauczycieli skoncentrowanej na uczeniu się uczniów, dzielącym się wiedzą i doświadczeniem z innymi szkołami w Klubie SUS i poza nim. Kilka razy w roku zaprasza do siebie dyrektorów, nauczycieli i asystentów szkół zrzeszonych w Klubie SUS, by dzielić się doświadczeniem i wspólnie uczyć.

 

Adres szkoły: al. Stanów Zjednoczonych 27