"Od rozmowy do debaty" - konferencja w SP 143 w Warszawie


 

Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

ma zaszczyt zaprosić na konferencję upowszechniającą:

 

"Od rozmowy do debaty ... - Analiza Prac Uczniów jako praktyka

wspierająca osiąganie zamierzonych celów"

 

w Szkole Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego

w Warszawie, 8 maja 2019 r.

 


08:30 – 9:00    przyjazd i rejestracja uczestników

 

9:00 – 9:50       powitanie gości, prezentacja tematu i celu konferencji, rozdanie

                             materiałów, omówienie zadań

 

9:50 – 10:40     obserwacja lekcji

                             • p. Agnieszka Kamińska – język polski, kl. 5, sala 27

                             • p. Margaryta Orzechowska – matematyka, kl. 4, sala 29

                             • p. Grażyna Winiarz – edukacja wczesnoszkolna, kl. 2, sala 42

 

10:40 – 11:00   przerwa kawowa

 

11:00 – 12:15     praca nad praktyką nauczycielską, analiza prac  uczniów

                             według arkusza APU metodą stop-klatki

 

12:15 – 12: 45    obiad

 

12: 45 – 13:15    debata oksfordzka uczniów  Szkoły Podstawowej nr 143,

                             opieka merytoryczna – p. Mariusz Nawrocki

 

13:15 – 13:45     podsumowanie i zakończenie konferencji, dzielenie się

                             doświadczeniem i dorobkiem

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 143 w Warszawie pełni rolę Laboratorium w Klubie Szkół Uczących Się. Jest ośrodkiem twórczego doskonalenia współpracy nauczycieli skoncentrowanej na uczeniu się uczniów, dzielącym się wiedzą i doświadczeniem z innymi szkołami w Klubie SUS i poza nim. Kilka razy w roku zaprasza do siebie dyrektorów, nauczycieli i asystentów szkół zrzeszonych w Klubie SUS, by dzielić się doświadczeniem i wspólnie uczyć.