OK Obserwacja z wykorzystaniem różnych technik nauczania


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej  ​serdecznie zaprasza zainteresowanych naucyzcieli i derektorów szkół na Regionalną Konferencję Upowszechniającą Praktyki Pracy Nauczycieli "OK Obserwacja z wykorzystaniem różnych technik nauczania", która odbędzie się 24 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim.

 

PROGRAM KONFERENCJI

9.00 – 10.30

Otwarcie Konferencji.
Samosterowność ucznia - wykład Danuty Sterny, autorki publikacji dla nauczycieli, trenerki programu Szkoła Ucząca Się, kierowniczki Akademii SUS, autorki wielu książek m.in. „Ocenianie kształtujące w praktyce”.

10.30 – 10.45

Prezentacja praktyki OK zeszyt - co to jest i jak to robimy. Pytania i odpowiedzi-prowadząca Monika Brałko, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

11.00 – 12.30

Warsztat wprowadzający do OK Obserwacji Koleżeńskiej prowadzony przez szkolne liderki Zmiany: Annę Kosmendę i Ewę Cegielską oraz wicedyrektor Monikę Prokopiuk

12.40 – 13.25

OK Obserwacja (CLIL, Współprowadzenie, Outdoor learning) oraz korelacja treści

13.30 – 14.00

Obiad

14.00 – 15.00

Warsztat OK Obserwacja– ciąg dalszy

Rozmowy po OK Obserwacjach Koleżeńskich

15.00 

Zamknięcie Konferencji.

 

Prosimy o  potwierdzenie udziału w konferencji do 16 maja 2019 roku drogą elektroniczną na adres: monika.prokopiuk@sp15.gorzow.pl

 

Szkoła Podstawowa nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim pełni rolę Laboratorium w Klubie Szkół Uczących Się. Jest ośrodkiem twórczego doskonalenia współpracy nauczycieli skoncentrowanej na uczeniu się uczniów, dzielącym się wiedzą i doświadczeniem z innymi szkołami w Klubie SUS i poza nim. Kilka razy w roku zaprasza do siebie dyrektorów, nauczycieli i asystentów szkół zrzeszonych w Klubie SUS, by dzielić się doświadczeniem i wspólnie uczyć.