OKO - Najefektywniejsza metoda obserwacji lekcji


Szkoła Podstawowa nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim i Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej zapraszają na konferencję na temat praktyki Ocenianie Kształtujące - Obserwacja, która odbędzie się 13 maja 2016 roku.

Szkoła Podstawowa nr 15 od czterech lat uczestniczy w programie Laboratoria Praktyki Edukacyjnej. Program ten to działanie dla szkół, które rozwijają nauczanie i uczenie się uczniów dzięki Praktykom Pracy Nauczycieli (PPN), zaawansowanym formom doskonalenia pracy szkoły, stosowanym w wielu systemach edukacyjnych na świecie. Nauczyciele wprowadzają zmiany w swoim warsztacie pracy tak, by uczniowie mogli uczyć się skuteczniej i osiągać lepsze wyniki. Jest to możliwe dzięki współpracy nauczycieli, którzy wspólnie obserwują i analizują swoją pracę, planują zmianę i wspierają się w jej wdrażaniu.

W szkołach uczestniczących w Laboratoriach rozwijana jest wybrana praktyka, a wnioski z jej wdrażania służą innym szkołom rozpoczynającym pracę z PPN dzięki uczestnictwu w Klubie SUS. Więcej informacji na temat programu.

OK-Obserwacja to obserwacja lekcji, ale różna od tradycyjnej. Nie ma na celu pokazywania sobie wzajemnie dobrych praktyk, ani też hospitacji, czyli oceny pracy nauczyciela. Ma wspierać najważniejsze zadanie szkoły, czyli – efektywne uczenie się uczniów. Planujemy ją, by stale udoskonalać swoje lekcje dzięki konstruktywnej informacji zwrotnej uzyskanej od obserwatorów i aby wykorzystać potencjał tkwiący we wspólnym omawianiu lekcji. Więcej o OK-Obserwacji.

Program konferencji jest dostępny poniżej, może ulec jeszcze nieznacznym zmianom.

Chęć udziału prosimy zgłaszać pisząc na adres: izabela.turek@ceo.org.pl najpóźniej do 6 maja. Ilość miejsc ograniczona.