Otwarte drzwi klas w Gorzowie Wielkopolskim


22 maja 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się Konferencja Regionalna CEO „Praktyki Pracy Nauczycieli – OK Obserwacja”.

Celem konferencji było upowszechnienie w lokalnym i regionalnym środowisku praktyki pracy nauczycieli OK obserwacji. Podczas konferencji uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach, prowadzonych przez szkolne liderki rozwijania praktyki OK Obserwacji (Magdalenę Chmiel i Gabrielę Marczak – nauczycieli z SP 15 w Gorzowie Wlkp.), wysłuchać wykładów o informacji zwrotnej i strategiach nauczania (Jacek Strzemieczny, Danuta Sterna), zapoznać się z osiągnięciami lokalnych szkół w zakresie pogłębiania praktyki pracy nauczycielskiej i zobaczyć „od kuchni", jak wyglądają ich działania w tym zakresie.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim od dawna otwierają drzwi swoich klas nie tylko przed sobą, ale też nauczycielami z innych szkół.  Tym razem na swoje lekcje uczestników konferencji zaprosili: Monika Brałko i Ewa Graczyk – nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, Karolina Jankowiak – nauczycielka języka angielskiego, Dorota Malinowska – nauczycielka przyrody i Leszek Janczewski – nauczyciel zajęć komputerowych.

Obszarem, który obserwowali goście była współpraca uczniów w grupach. Obszar ten został wybrany nieprzypadkowo – bowiem jest to cel, nad którym pracują nauczyciele w bieżącym roku szkolnym w ramach LPE. Po obserwacji lekcji, obserwatorzy, pod opieką szkolnych asystentów: Iwony Hajdo, Krystyny Kudlińskiej, Anny Kosmendy, Anny Szmytkiewicz i Moniki Prokopiuk, przekazali nauczycielom prowadzącym lekcję informację zwrotną o lekcji.

Konferencję zakończyło zaprezentowanie przez nauczycieli SP 15 i ZSM w Gorzowie Wlkp. dobrych praktyk. Dyrektor z SP 15 – Maria Traczyk podzieliła się także z obecnymi na konferencji dyrektorami swoimi doświadczeniami we wdrażaniu zmiany.

Uczestnicy ocenili konferencję, jako przydatną, wzbogacającą ich doświadczenia oraz zachęcającą ich samych do wdrażania zmian w swoich szkołach. Organizatorzy mają nadzieję, że to nie ostatnie wydarzenie tego typu, dające możliwość i przestrzeń do nauki, dyskusji i wymiany doświadczeń w  obszarze praktyk pracy nauczycielskiej.

W konferencji uczestniczyli m. in. nauczyciele i dyrektorzy z: Zespołu Szkół w Kozielicach, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Zespołu Szkół w Witnicy, Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach, ZSM w Gorzowie Wkp., Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wkp., Szkoły Podstawowej nr 4 w Gorzowie Wkp., Szkoły Podstawowej nr 9 w Gorzowie Wkp., I LO w Gorzowie Wkp. oraz przedstawiciele kuratorium oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Gościem konferencji była Agnieszka Stanisławska – wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego. Centrum Edukacji Obywatelskiej reprezentowali prezes CEO, Jacek Strzemieczny oraz ekspertka merytoryczna CEO i trenerka – Danuta Sterna.

Współorganizatorem lokalnym wydarzenia była Szkoła Podstawowa nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim, która od 2012 roku uczestniczy w programie CEO – Laboratoria Praktyki Edukacyjnej. W ramach tego działania nauczyciele doskonalą swoje lekcje, tak by stały się one efektywniejsze dla uczniów, a także dzielą się wiedzą i pokazują dobre praktyki edukacyjne innym szkołom.