OWU jak gąsienica


11-12 czerwca 2015 r. Klubowicze SUS spotkali się, aby podsumować roczną pracę z wybraną praktyką  - Obserwacja Wybranych Uczniów.

Korzyści, jakie niesie ze sobą Obserwacja Wybranych Uczniów

Liderzy i dyrektorzy z całej Polski, mimo, że czasem zmęczeni dłuższą podróżą, już od początku konferencji  intensywnie zaangażowali się w warsztaty. Zaczęliśmy od zebrania sukcesów w dotychczasowej pracy z OWU. Na  początku nieśmiało wymieniane, stworzyły pokaźną listę! Obserwacja Wybranych Uczniów przyniosła korzyści uczniom obserwowanym, innym uczniom, nauczycielom i wzmocniła kulturę pracy szkoły:

- „Obserwacje sprawiły, że zmieniłam swoje metody pracy”,

- „Zauważyłam więcej rzeczy, poznałam bliżej poszczególnych uczniów”,

- „To co zaplanowaliśmy dla  ucznia wpłynęło na całą grupę”,

- „Znaleźliśmy czas na OWU, zintegrowaliśmy w zespole nauczycieli”.

Uczestnicy poddali refleksji dotychczasowe doświadczenia. Używając koła Deminga analizowali etap, na którym obecnie jest ich szkoła, ćwiczyli umiejętności, które są ważne dla realizacji praktyki, planowali swoje działania wspierające OWU jako liderzy i jako dyrektorzy. Wspólnie zastanawiali się nad trudnościami, które mogą pojawić się podczas pracy nad praktyką i sposobami na ich przezwyciężenie.

Aby praktyka działała – potrzebne są:

- pociągnięcie innych za sobą;

- koordynowanie procesu działań;

- wspieranie innych;

- radość z „małych efektów”;

- uzyskanie ciągłego wsparcia od dyrektora.

Gdy praktyka nie działa – potrzebne są:

- szukanie przyczyny niepowodzenia;

- analiza dotychczasowych działań;

- szukanie ciekawych i nowych rozwiązań ułatwiających działanie;

- c. d. n. czyli dalszy ciąg działań.

Bazując na grupowo wypracowanych „dobrych praktykach” i pomysłach, uczestnicy wypracowali dla swoich szkół plan na przyszły rok szkolny. Oto kilka z nich:

 

Obserwacja Wybranych Uczniów to jedna z trzech praktyk pracy nauczycieli, które rozwjają szkoły zrzeszone w Klubie SUS. Warsztaty przeprowadzane w czerwcu 2015 były ostatnimi z cyklu spotkań w roku szkolnym 2014/2015. Takie spotkanie odbyli także nauczyciele pracujący nad doskonaleniem nauczania z wykorzystaniem wideo nagrań lekcji (przeczytaj Nagrywanie lekcji?) oraz nauczyciele rozwijający praktykę analizy prac uczniów (przeczytaj Jak analizować prace uczniów?). Wcześniej nauczyciele ze szkół zrzeszonych w klubie SUS spotykali się w marcu 2015 (przeczytaj "Aby uczniowie mogli sie lepiej uczyć") oraz w listopadzie/grudniu 2014 (przeczytaj "Warsztaty w ramach Klubu SUS").

Klub SUS

Klub Szkół Uczących Się to szczególne wsparcie oferowane szkołom zaangażowanym w program Szkoła Ucząca Się. Dzięki uczestnictwu w Klubie dyrektorzy szkół mogą zapoznać się z najnowszymi trendami w dziedzinie edukacji, nauczyciele doskonalić swój warsztat pracy, a wszyscy korzystać nawzajem ze swojej wiedzy i umiejętności.

Udział w Klubie jest odnawiany na początku każdego nowego roku szkolnego.

Oprac. Anna Gumkowska, Magda Pater