Spotkanie Gniazda Dyrektorów Klubu SUS w SP w Czaczu - Przełożone na późniejszy termin.


Czas i miejsce: 25 marca (środa), godz. 10:00 - 13:00. Przełożone na późniejszy termin. SP w Czaczu
Gospodyni: Dyrektor Maria Szudra, facylitować spotkanie będzie Aleksandra Mikulska 
O spotkaniu:

Temat to efektywna współpraca z rodzicami – wyzwanie dla dyrektora szkoły. Celem  jest wzajemne wsparcie dyrektorów w budowaniu współpracy z rodzicami. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • nasza historia w SUSie,
  • część (trochę) teoretyczna (ale niekoniecznie) czyli regulacje prawne dot. praw i obowiązków dyrektora oraz Rady Rodziców, rola rodziców w szkole,
  • mini panel z udziałem 2 rodziców z mojej szkoły, 2 nauczycieli, moja wicedyrektor, dyrektorzy goście i ja,
  • (tylko z udziałem dyrektorów) - wymiana dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania informacji na temat potrzeb rodziców (związanych z zadaniami szkoły/przedszkola), formy współpracy, kontakty z rodzicami, komunikacja interpersonalna w szkole, udzielanie informacji zwrotnej, radzenie sobie z emocjami, zachowania asertywne.

 

Zgłoszenia udziału i pytania prosimy przesyłać na adres: anna.dojer@ceo.org.pl.