Spotkanie Gniazda Dyrektorów Klubu SUS w SP41 Bydgoszczy - Przełożone na późniejszy termin


Tytuł gniazda: Zastosowanie mediów społecznościowych i nowoczesnych technologii w nauczaniu odpowiedzią na zmieniające się potrzeby współczesnej młodzieży i wykorzystanie Office 365 w zarządzaniu szkołą.  
   
Czas i miejsce: piątek 27 marca (potwierdzenie uczestnictwa do: 23.03 ) w godz. 10.00-13.00Przełożone na późniejszy termin. Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy, ul. Traugutta 12
Gospodarz: Wojciech Konarski, dyr. SP41, facylitować spotkanie będzie Marzanna Boć-Ochyra (CEO)
O spotkaniu:

Tytuły prelekcji: 

  1. Joanna Gralak: „Nowoczesne technologie w edukacji – skąd czerpać wiedzę i natchnienie do podążania za uczniem XXI wieku”.
  2. Hanna Ciemny „HP Reveal - wiedza zaklęta w obrazkach. MindMup jako najlepsza wersja podsumowania lekcji” (wystąpienie nagrane i odtworzone na konferencji).
  3. Andrzej Kowalewski: „Plickers - magiczne wzorki, zaszyfrowane odpowiedzi. EDpuzzle - narzędzie do tworzenia własnych lekcji wideo”. 
  4. Anna Smeja-Robak: „Tworzenie lekcji, dzielenie się wiedzą i metody ewaluacji za pomocą narzędzi TIK”. 
  5. Ada Bielawska: „Jak wzbudzać kreatywność? – metody pracy nad kreatywnością ucznia i nauczyciela.” 

Przerwa 

  1. Katarzyna Fredyk: Lekcja otwarta: „Hologramy – czyli Scratch 2.0 w wersji trójwymiarowej”.

Przerwa 

  1. Wojciech Konarski: Wykorzystanie Office 365 w zarządzaniu szkołą.
  2. Panel dyskusyjny.

 

Zgłoszenia udziału - do 23 marca - i pytania prosimy przesyłać na adres: anna.dojer@ceo.org.pl.