Spotkanie gniazda dyrektorów Klubu SUS w Szkole Kolumbus w Błoniu - Przełożone na późniejszy termin


Tytuł gniazda: Szkoła bez ocen
   
Czas i miejsce: czwartek 19 marca w godz. 10.00-13.00, Przełożone na późniejszy termin. Prywatna Szkoła Podstawowa Kolumbus w Błoniu (pod Warszawą), ul. Traugutta 14
Gospodyni: Monika jędrzejewska, dyrektor Szkoły Kolumbus Błonie, facylitować spotkanie będzie Justyna Franczak (CEO)
O spotkaniu:

Uczestnicy spotkania dowiedzą się o tym, w jaki sposób Szkoła Kolumbus Błonie realizuje wyzwanie "Szkoły bez stopni".

Szkoła wypracowuje system uzgadniania stopnia sumującego na półrocze i koniec roku w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami oraz doskonali informację zwrotną w oparciu o kryteria sukcesu. 

Nauczyciele prowadząc proces edukacyjny konstruują zadania edukacyjne, które pozwalają rozpoznawać umiejętności uczniów oraz udzielać im informacji zwrotnych pomagających robić postępy.

 

 

Zgłoszenia udziału  i pytania prosimy przesyłać na adres: anna.dojer@ceo.org.pl.