Spotkanie Gniazda Dyrektorów Klubu SUS w ZSO-T w Lublińcu - Przełożone na późniejszy termin


Czas i miejsce: 19 marca 2020 (czwartek) godz. 10:00 - 14:00Przełożone na późniejszy termin. Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu
Gospodyni: Joanna Walczak
O spotkaniu:

10.00 – 10.50 Spotkanie Dyrektorów szkół Klubu SUS skupione wokół wyzwań, które podejmują szkoły w związku z wprowadzanymi zmianami w ramach działań klubowych.  
10.50 – 11.30 Spotkanie z liderkami Klubu SUS Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu:

  • omówienie działań, które podjęła szkoła goszcząca w związku z zaplanowanym wyzwaniem (współpraca uczniów w parach/grupach)
  • wprowadzenie do spaceru edukacyjnego (przedstawienie jego idei, arkusza obserwacji, organizacji spaceru w Zespole Szkół Ogólnoksztalcąco – Technicznych w Lublińcu).

11.30 – 11.45 Przerwa na posiłek
11.45 – 12.30 Spacer edukacyjny.
12.35 – 13.20 Omówienie spaceru edukacyjnego, sporządzenie raportu ze spaceru edukacyjnego.
13.20 – 13.40 Spotkanie z nauczycielami, którzy zaprosili zespoły spacerujące na swoje lekcje. Udzielenie im informacji zwrotnych.
13.40 – 14.00 Podsumowanie spotkania regionalnego Dyrektorów Klubu SUS.

 

 

Zgłoszenia udziału i pytania prosimy przesyłać na adres: anna.dojer@ceo.org.pl.