Spotkanie gniazda dyrektorów w SP10 w Kaliszu


12 grudnia w Kaliszu odbyło się pierwsze spotkanie stacjonarne gniazda dyrektorów Klubu SUS. Już podczas spotkania na PAPA dyrektorzy szkół klubowych sporządzili listę obszarów i zagadnień, w których chcieliby się dzielić doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Tematem spotkania w szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu były współczesne przestrzenie edukacyjne. Dyskutowaliśmy, jaki wpływ na projektowanie środowiska edukacyjnego sprzyjającego uczeniu się i nauczania ma przestrzeń otaczająca uczniów.

Gospodyni spotkania Beata Prus – dyrektorka SP 10 w Kaliszu - opowiedziała, w jaki sposób, dysponując środkami dostępnymi w szkole publicznej, można zmieniać krok po kroku otoczenie uczniów, tak by sprzyjało uczeniu się, samodzielności, by uczniowie czuli się współodpowiedzialni za szkołę. Jak promować szkołę w środowisku lokalnym.

Dyskutowaliśmy o tym, że aby szkoła mogła przygotować uczniów do życia we współczesnym świecie, musi być jego aktywną częścią nie zaś skansenem.

Byliśmy pod wrażeniem działań uczniów SP 10 na rzecz środowiska lokalnego. Z przyjemnością zwiedziliśmy piękne przestrzenie szkoły i podpatrzyliśmy niejeden pomysł.