Spotkanie otwarte w SP w Babicach - LABORATORIUM SUS


18 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej  im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach organizujemy spotkanie otwarte dotyczące praktyki APU – Analiza Prac Uczniów.

Podczas spotkania będziemy pracować nad zadaniami edukacyjnymi.

 

Miejsce spotkania

Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej,

Babice (koło Oświęcimia), ul. Różana 23

Termin 18.03.2019 r. godz.1530. Spotkanie potrwa ok.2 godzin.
Osoby do kontaktu

liderki:  Małgorzata Wiśniewska (malgorzata8891@gmail.com)

Urszula Pieczonka (urszulapieczonka@gmail.com)

 

 

Harmonogram:

Podczas spotkania pracowały będą dwie grupy APU – nauczyciele klas I – III i religii (grupa I) oraz nauczyciele klas IV – VIII (grupa II).

Grupa I

 1. Powitanie, przedstawienie celu i przebiegu spotkania.
 2. Przypomnienie zasad pracy z arkuszem APU (jeśli będą osoby, które nie znają tej praktyki).
 3. Analiza prac uczniów na podstawie zadania edukacyjnego z edukacji wczesnoszkolnej i religii.
 4. Podsumowanie spotkania w odniesieniu do celu i procedury kłopotu szkoły.

   

Grupa II

 1. Powitanie, przedstawienie celu i przebiegu spotkania.
 2. Przypomnienie zasad pracy z arkuszem APU (jeśli będą osoby, które nie znają tej praktyki).
 3. Analiza prac uczniów na podstawie zadania edukacyjnego z wychowania fizycznego.
 4. Podsumowanie spotkania w odniesieniu do celu i procedury kłopotu szkoły.

   

Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach pełni rolę Laboratorium w Klubie Szkół Uczących Się. Jest ośrodkiem twórczego doskonalenia współpracy nauczycieli skoncentrowanej na uczeniu się uczniów, dzielącym się wiedzą i doświadczeniem z innymi szkołami w Klubie SUS i poza nim. Kilka razy w roku zaprasza do siebie dyrektorów, nauczycieli i asystentów szkół zrzeszonych w Klubie SUS, by dzielić się doświadczeniem i wspólnie uczyć.