STOP KLATKA - MY TEŻ SIĘ UCZYMY


KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA W KLUBIE SUS

„STOP KLATKA- MY TEŻ SIĘ UCZYMY”

29 maja 2019

Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie im. Króla Kazimierza Wielkiego

ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin

tel./fax 81744 61 10; e-mail: poczta@sp30.lublin.eu

 

Plan konferencji:

 

8.30 – 9.00

Przybycie uczestników konferencji do szkoły – podpisanie listy obecności, pobranie materiałów (patio parter).

9.00 – 09.30

Powitanie uczestników konferencji przez dyrektora szkoły, asystenta szkoły, liderów (patio).

09.45 – 10.30

Spacer Edukacyjny.

Cel: Monitorowanie upowszechniania Oceniania Kształtującego w szkole.

10.35 – 11.20 Zebranie IZ. Praca w grupach (patio).
11.25 – 12.00 Przerwa kawowa.
12.00 – 13.00 Przedstawienie wzorców i wnioski do dalszych działań.
13.35 – 13.45

Zakończenie Konferencji Upowszechniającej. Czas na wypowiedzi dyrektora szkoły izaproszonych gości (patio).

 


 

Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie pełni rolę Laboratorium w Klubie Szkół Uczących Się. Jest ośrodkiem twórczego doskonalenia współpracy nauczycieli skoncentrowanej na uczeniu się uczniów, dzielącym się wiedzą i doświadczeniem z innymi szkołami w Klubie SUS i poza nim. Kilka razy w roku zaprasza do siebie dyrektorów, nauczycieli i asystentów szkół zrzeszonych w Klubie SUS, by dzielić się doświadczeniem i wspólnie uczyć.