Terminy wydarzeń w Klubie SUS


WYDARZENIA CENTRALNE: WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI LIDERÓW I KONFERENCJE DYREKTORÓW  warsztaty Klubu SUS to cykl 3 dwudniowych spotkań, które gromadzą liderów ze wszystkich szkół należących do Klubu

 

termin wydarzenie miejsce
30 listopada - 1 grudnia 2018

Warsztaty Liderów Klubu SUS

Leszno pod Warszawą 

WYDARZENIA LABORATORIÓW: KONFERENCJE ORAZ OTWARTE SPOTKANIA ROBOCZE W SZKOŁACH konferencje Laboratoriów są doskonałym sposobem, by poznać daną Praktykę przez udział w takich formach jak prezentacje, warsztaty  i wizyty na lekcjach. Spotkania robocze są zaś okazją, by przyjrzeć się z bliska działaniu zespołu realizującego Praktykę Współpracy Nauczycieli

 

termin wydarzenie miejsce
14 listopada 2018

Konferencja upowszechniająca Praktykę Rozwijania Lekcji

> więcej   

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu

 

 

WYDARZENIA SZKÓŁ: KONFERENCJE UPOWSZECHNIAJĄCE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI  konferencje w szkołach, które od co najmniej 2 lat pracują wykorzystując wybrane Praktyki, podczas których nauczyciele prezentują, co udało się dzięki nim osiągnąć

 

 termin  wydarzenie  miejsce
11 grudnia 2018 

Konferencja upowszechniająca Praktykę Obserwacji Wybranych Uczniów (OWU) 

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jakuba Wejhera w Górze 

 

ARCHIWUM WYDARZEŃ W KLUBIE SUS