Terminy wydarzeń w Klubie SUS


WYDARZENIA KLUBOWE W SZKOŁACH: KONFERENCJE ORAZ SPOTKANIA OTWARTE W SZKOŁACH

Konferencje i spotkania otwarte są doskonałym sposobem, by poznać prAacę szkół w Klubie SUS i wykorzystywane przez nie Praktyki Współpracy Nauczycieli poprzez udział w takich formach jak prezentacje, warsztaty  i wizyty na lekcjach. 

 

termin wydarzenie miejsce
29 października 2019

Konferencja "Od rozmowy do debaty... Analiza Prac Uczniów jako praktyka wspierająca osiąganie zamierzonych celów”

> relacja z wydarzenia 

Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie - szkoła LABORATORIUM
15 listopada 2019

„Widoczne uczenie się i nauczanie z OK zeszytem”

relacja z wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach - szkoła LABORATORIUM
21 listopada 2019

Konferencja upowszechniająca dotycząca doskonalenia pracy w grupie z gościnnym udziałem WIlliama Strouda.

> relacja z wydarzenia

Szkoła Podstawowa w Warcinie im. ks. Prałata Alfreda Osipowicza
22 listopada 2019

Konferencja upowszechniająca dobre nauczanie i profeksjonalną współpracę nauczycieli w jego doskonaleniu: działania doskonalące umiejętność czytania ze zrozumieniem i Praktyka APU.

> relacja z wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie
26 listopada 2019

Konferencja upowszechniająca dobre nauczanie i profesjonalną współpracę nauczycieli w jego doskonaleniu.

> relacja z wydarzenia

Szkoła Podstawowa nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
10 grudnia 2019

Konferencja upowszechniająca pracę z wyborem, jako aspektem samosterowności ucznia

> więcej o wydarzeniu 

Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach - szkoła LABORATORIUM

 

 

 

 

 

ARCHIWUM WYDARZEŃ W KLUBIE SUS