Terminy wydarzeń w Klubie SUS


WYDARZENIA LABORATORIÓW: KONFERENCJE ORAZ OTWARTE SPOTKANIA ROBOCZE W SZKOŁACH konferencje Laboratoriów są doskonałym sposobem, by poznać daną Praktykę przez udział w takich formach jak prezentacje, warsztaty  i wizyty na lekcjach. Spotkania robocze są zaś okazją, by przyjrzeć się z bliska działaniu zespołu realizującego Praktykę Współpracy Nauczycieli

 

termin wydarzenie miejsce
1 marca 2019

Konferencja upowszechniająca Praktykę Obserwacji Wybranych Uczniów

> więcej   

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie
13 marca 2019

Spotkanie otwarte - Analiza Prac Uczniów

> więcej   

Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
18 marca 2019

Spotkanie otwarte - Analiza Prac Uczniów

> więcej   

Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach
27 marca 2019

Spotkanie otwarte - Analiza scenariuszy zajęć przygotowywanych na konferencję

> więcej   

Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
1 kwietnia 2019

Spotkanie otwarte z OK-Zeszytem

> więcej   

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach
4 kwietnia 2019

Spotkanie otwarte z OK-Obserwacją

> więcej   

Szkoła Podstawowa nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim
11 kwietnia 2019

Konferencja upowszechniająca Praktykę Analizy Prac Uczniów

Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
26 kwietnia 2019 Konferencja OK Zeszytu

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

15 maja 2019 Spotkanie otwarte - Analiza Prac Uczniów Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie
16 maja 2019 Konferencja upowszechniająca Praktykę Analizy Prac Uczniów Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach
22 maja 2019 Konferencja upowszechniająca Praktykę Rozwijania Lekcji Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu
24 maja 2019 Konferencja upowszechniająca Praktykę OK-Obserwacji Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim
29 maja 2019 Konferencja upowszechniająca Praktykę Analizy Prac Uczniów Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie
31 maja 2019 Konferencja upowszechniająca Praktykę Analizy Prac Uczniów Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie

 

 

WYDARZENIA SZKÓŁ: KONFERENCJE UPOWSZECHNIAJĄCE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI  konferencje w szkołach, które od co najmniej 2 lat pracują wykorzystując wybrane Praktyki, podczas których nauczyciele prezentują, co udało się dzięki nim osiągnąć

 

 termin  wydarzenie  miejsce
4 kwietnia 19

Konferencja upowszechniająca Praktykę Analizy Prac Uczniów

Szkoła Podstawowa nr 185 im. Unicef w Warszawie

 

ARCHIWUM WYDARZEŃ W KLUBIE SUS