Terminy wydarzeń w Klubie SUS


WYDARZENIA CENTRALNE: WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI LIDERÓW I KONFERENCJE DYREKTORÓW  warsztaty Klubu SUS to cykl 3 dwudniowych spotkań, które gromadzą liderów ze wszystkich szkół należących do Klubu

 

termin wydarzenie miejsce
30 listopada - 1 grudnia 2018

Warsztaty Liderów Klubu SUS

Leszno pod Warszawą 

WYDARZENIA LABORATORIÓW: KONFERENCJE ORAZ OTWARTE SPOTKANIA ROBOCZE W SZKOŁACH konferencje Laboratoriów są doskonałym sposobem, by poznać daną Praktykę przez udział w takich formach jak prezentacje, warsztaty  i wizyty na lekcjach. Spotkania robocze są zaś okazją, by przyjrzeć się z bliska działaniu zespołu realizującego Praktykę Współpracy Nauczycieli

 

termin wydarzenie miejsce
14 listopada 2018

Konferencja upowszechniająca Praktykę Rozwijania Lekcji

> więcej   

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu

 

 

WYDARZENIA SZKÓŁ: KONFERENCJE UPOWSZECHNIAJĄCE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI  konferencje w szkołach, które od co najmniej 2 lat pracują wykorzystując wybrane Praktyki, podczas których nauczyciele prezentują, co udało się dzięki nim osiągnąć

 

 termin  wydarzenie  miejsce
11 grudnia 2018 

Konferencja upowszechniająca Praktykę Obserwacji Wybranych Uczniów (OWU) 

> więcej   

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jakuba Wejhera w Górze 

 

ARCHIWUM WYDARZEŃ W KLUBIE SUS