Terminy wydarzeń w Klubie SUS


 

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI LIDERÓW I KONFERENCJE DYREKTORÓW SZKÓŁ  - warsztaty Klubu SUS to cykl 3 dwudniowych spotkań, które gromadzą liderów ze wszystkich szkół należących do Klubu

 

termin wydarzenie miejsce
2-3 marca 2018 Warsztaty Klubu SUS dla nauczycieli liderów Warszawa lub okolice
18-19 maja 2018

Warsztaty Klubu SUS dla nauczycieli liderów oraz konferencja dyrektorów

Warszawa lub okolice

 

KONFERENCJE ORAZ OTWARTE SPOTKANIA ROBOCZE W SZKOŁACH - LABORATORIACH  - konferencje Laboratoriów są doskonałym sposobem, by poznać daną Praktykę przez udział w takich formach jak prezentacje, warsztaty  i wizyty na lekcjach. Spotkania robocze są zaś okazją, by przyjrzeć się z bliska działaniu zespołu realizującego Praktykę Współpracy Nauczycieli

 
 termin  wydarzenie  miejsce
5 marca 2018

Spotkanie otwarte zespołu APU

więcej >  

Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie
7 marca 2018

Spotkanie otwarte zespołu Praktyki APU

więcej >  

Szkoła Podstawowa nr 143 w Warszawie
9 marca 2018

Spotkanie otwarte zespołu Praktyki OK-Obserwacji

więcej >  

Szkoła Podstawowa nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim
13 marca 2018

Spotkanie otwarte zespołu Praktyki DAN

więcej >  

Szkoła Podstawowa w Kozielicach
19 marca 2018

 

Spotkanie otwarte zespołu Praktyki APU

więcej >  

Szkoła Podstawowa w Babicach
27 marca 2018

Spotkanie otwarte zespołu Praktyki Rozwijania Lekcji

więcej >  

Szkoła Podstawowa nr 10 w Kaliszu
6 kwietnia 2018

Spotkanie otwarte zespołu Praktyki Obserwacji Wybranych Uczniów

więcej >  

Szkoła Podstawowa nr 1 w Piastowie
4 maja 2018 Spotkanie otwarte zespołu Praktyki Obserwacji Wybranych Uczniów Szkoła Podstawowa nr 1 w Piastowie
25 maja 2018 Konferencja o OK-Obserwacji Szkoła Podstawowa nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim

 

 

 

KONFERENCJE UPOWSZECHNIAJĄCE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI  - konferencje w szkołach, które od co najmniej 2 lat pracują wykorzystując wybrane Praktyki, podczas których nauczyciele prezentują, co udało się dzięki nim osiągnąć

 

 termin  wydarzenie  miejsce
11 maja 2018 Konferencja upowszechniająca Praktykę OK-Obserwacji (OKO) Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Czaczu
28 maja 2018 Konferencja upowszechniająca Praktykę Analizy Prac Uczniów (APU) Zespół Szkół w Strachówce
wrzesień/październik 2018 Konferencja upowszechniająca Praktykę Doskonalącej Analizy Nauczania (DAN) Szkoła Podstawowa nr 47 im. K. Makuszyńskiego w Szczecinie

 

 

INNE WYDARZENIA W KLUBIE SUS

 

termin wydarzenie miejsce
marzec 2018 Konferencja na temat Praktyki Spaceru Edukacyjnego Wrocław

 

ARCHIWUM WYDARZEŃ W KLUBIE SUS