Terminy wydarzeń w Klubie SUS


WYDARZENIA CENTRALNE: WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI LIDERÓW I KONFERENCJE DYREKTORÓW  warsztaty Klubu SUS to cykl 3 dwudniowych spotkań, które gromadzą liderów ze wszystkich szkół należących do Klubu

 

termin wydarzenie miejsce
3-5 października 2018

Polsko-Amerykańska Akademia Dyrektorów PAPA - pierwsze spotkanie Klubu SUS w roku szkolnym 2018/2019

Wilga

 

WYDARZENIA SZKÓŁ: KONFERENCJE UPOWSZECHNIAJĄCE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI  konferencje w szkołach, które od co najmniej 2 lat pracują wykorzystując wybrane Praktyki, podczas których nauczyciele prezentują, co udało się dzięki nim osiągnąć

 

 termin  wydarzenie  miejsce
2 października 2018 Konferencja upowszechniająca Praktykę Doskonalącej Analizy Nauczania (DAN) Szkoła Podstawowa nr 47 im. K. Makuszyńskiego w Szczecinie
10 października 2018 

Konferencja upowszechniająca Praktykę Obserwacji Wybranych Uczniów (OWU) 

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lubiewie 

 

ARCHIWUM WYDARZEŃ W KLUBIE SUS