Terminy wydarzeń w Klubie SUS


WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI LIDERÓW I KONFERENCJE DYREKTORÓW SZKÓŁ - warsztaty Klubu SUS to cykl 3 dwudniowych spotkań, które gromadzą liderów ze wszystkich szkół należących do Klubu

 termin  wydarzenie  miejsce
 2-3 marca 2018  Warsztaty Klubu SUS dla nauczycieli liderów  Warszawa lub okolice
 18-19 maja 2018

 Warsztaty Klubu SUS dla nauczycieli liderów 

 oraz konferencja dyrektorów

 Warszawa lub okolice

KONFERENCJE ORAZ SPOTKANIA ROBOCZE W SZKOŁACH - LABORATORIACH konferencje Laboratoriów są doskonałym sposobem, by poznać daną Praktykę przez udział w takich formach jak prezentacje, warsztaty i wizyty na lekcjach. Spotkania robocze są zaś okazją, by przyjrzeć się z bliska działaniu zespołu realizującego Praktykę Współpracy Nauczycieli 

 termin  wydarzenie  miejsce
 9 lutego 2018  Spotkanie robocze zespołu Praktyki OK-Obserwacji  Szkoła Podstawowa nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim
 9 marca 2018  Spotkanie robocze zespołu Praktyki OK-Obserwacji  Szkoła Podstawowa nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim
 8 czerwca 2018  Konferencja o OK-Obserwacji  Szkoła Podstawowa nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim

KONFERENCJE UPOWSZECHNIAJĄCE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI - konferencje w szkołach, które od co najmniej 2 lat pracują wykorzystując wybrane Praktyki, podczas których nauczyciele prezentują, co udało się dzięki nim osiągnąć.

 termin  wydarzenie  miejsce
 8 grudnia 2017  Konferencja upowszechniająca Praktykę Obserwacji Wybranych Uczniów (OWU)  Szkoła Podstawowa  im. Oskara Kolberga w Karniewie
 wrzesień/październik 2018  Konferencja upowszechniająca Praktykę Doskonalącej Analizy Nauczania (DAN)  Szkoła Podstawowa nr 47 im. K. Makuszyńskiego w Szczecinie

INNE WYDARZENIA W KLUBIE SUS

 termin  wydarzenie  miejsce
 marzec 2018  Konferencja na temat Praktyki Spaceru Edukacyjnego  Wrocław