Tytuł SUS dla szkoły w Lubiewie!


10 października 2018 roku Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lubiewie (woj.kujawsko-pomorskie) gościła nauczycieli i dyrektorów szkół na Konferencji Upowszechniającej. Celem konferencji było przedstawienie gościom Obserwacji Wybranych Uczniów, praktyki pracy nauczycieli, którą szkoła wykorzystuje i rozwija od 2016r. W konferencji wzięli udział nauczyciele z okolicznych szkół oraz placówek należących do Klubu Szkół Uczących Się: Szkoły Podstawowej im. mjra H.Sucharskiego w Sadkach, Szkoły Podstawowej im.J.Wejhera w Górze oraz ze Szkoły Podstawowej w Lubieszewie.

 

 

Konferencję otworzyła Pani Dyrektor Jolanta Kowalska i – nawiązując do długoletniej liczącej 10 lat – współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, przypomniała drogę szkoły do uzyskania pierwszego Tytułu Szkoły Uczącej Się, którą szkoła w Lubiewie otrzymała w 2015r. Podczas konferencji liderki praktyki OWU: Monika Wilkowska-Kowalska i Karolina Helmin zaprezentowały osiągnięcia szkoły w doskonaleniu uczenia się uczniów dzięki Obserwacji Wybranych Uczniów oraz przeprowadziły warsztaty dla nauczycieli „OWU w pigułce”. Drugi warsztat w zakresie wykorzystania OWU do pracy nad rozwijaniem umiejętności czytania ze zrozumieniem u uczniów przeprowadziły Justyna Bartnik i Iwona Szumińska-Łyczywek.

 

Dodatkowo, równolegle toczyły się warsztaty „Podstawowe metody pracy w OK” prowadzone przez Aleksandrę Kołakowską, Romana Gulatowskiego, Wiesławę Pianowską oraz Małgorzatę Puwałowską i Wiesławę Gulatowską. 

 

Po części warsztatowej nauczyciele mieli okazję uczestniczyć w czterech lekcjach otwartych: j.angielski (Aleksander Kozłowski), j.polski (Renata Szymaczak), edukacja wczesnoszkolna (Beata Ziółkowska), biologia (Małgorzata Porożyńska), a następnie odbyło się omówienie warsztatów i lekcji we wszystkich grupach. Oto kilka charakterystycznych wypowiedzi uczestników:

  • atmosfera sprzyjała poznawaniu zasad OWU,
  • przekazanie w sposób jasny najważniejszych informacji dotyczących OWU,
  • przekazanie dużej ilości informacji w krótkim czasie, wspaniała szkoła, lekcje i przede wszystkim nauczyciele!
  • różnorodny i warsztatowy sposób przekazania treści, dobra organizacja warsztatów,
  • cały warsztat perfekcyjnie zorganizowany, atmosfera, nauczyciele z pasją,
  • jesteście pozytywnie nastawieni i to z pewnością przekłada się na ucznia,
  • chciałabym uczestniczyć w innych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli SP Lubiewo - dzielcie się wiedzą.

 

Kulminacyjnym punktem konferencji było wręczenie pani dyrektor Jolancie Kowalskiej certyfikatu oraz nadanie Tytułu SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ w uznaniu pracy nad rozwijaniem praktyki Obserwacja Wybranych Uczniów i zaangażowania w programie Szkoła Ucząca Się. Tytuł ten stanowi potwierdzenie, że dyrekcja szkoły i nauczyciele w swojej codziennej pracy poświęcają wiele uwagi poprawie jakości nauczania i uczenia się uczniów. Wręczenia certyfikatu dokonała pani Elżbieta Elmrych – asystentka szkoły i przedstawicielka Centrum Edukacji Obywatelskiej – fundacji, która wspomaga szkoły w doskonaleniu nauczania.