Udany start Klubu SUS: trzy spotkania, jeden cel


Klub SUS rozpoczął tegoroczne działania z wyjątkową energią. Zainaugurowały je Polsko Amerykańska Akademia Dyrektorów (PAPA), powiązane z nią spotkanie asystentek szkół i konferencja inauguracyjna dla liderów szkół klubowych. 

 

Polsko Amerykańska Akademia Dyrektorów (PAPA) od 11 do 13 września zgromadziła w Wildze dyrektorów i wicedyrektorów szkół, które kontynuują działania w Klubie oraz sześciu placówek, które dołączyły do niego w bieżącym roku szkolnym – witamy! Gościli na niej również Marianna Hajdukiewicz – dyrektor programowa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Jędrzej Witkowski – prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej, Danuta Sterna i Jacek Strzemieczny – eksperci merytoryczni programu Szkoła Ucząca Się.

Głównym tematem tegorocznej PAPA była współpraca w szkole i jej znaczenie oraz wzmacnianie przywództwa liderów szkolnych. Dyrektorzy pracowali nad tymi zagadnieniami pod kierunkiem Williama Strouda, amerykańskiego eksperta, który od kilku lat dzieli się z nami swoją wiedzą i doświadczeniami, aby pomóc w przeprowadzeniu zmian w szkołach.

Uczestnicy PAPA zastanawiali się także nad tym, jak przygotować w szkole strukturę i harmonogram spotkań, jak wzmocnić liderów i zespół nauczycieli, aby zapewnić sukces w realizacji szkolnego wyzwania.

 

Asystentki szkół na spotkaniu 13 i 14 września przygotowywały się do współpracy z dyrektorami, liderami i nauczycielami szkół klubowych podczas warsztatów prowadzonych przez Williama Strouda. Podobnie jak dyrektorzy, skupiły się na temacie współpracy i rozwijaniu przywództwa facylitacyjnego. Warsztaty prowadzone przez naszego gościa wzbudziły duże zainteresowanie i dostarczyły nam nowych pomysłów na współpracę ze szkołami. Asystentki dyskutowały także o zmianach w koncepcji Klubu SUS i roli asystenta w rozwijaniu zasobów liderskich w szkołach. 

 

Tydzień później na konferencji Liderów Klubu SUS  w Warszawie spotkało się grono 66 liderek i liderów zespołów nauczycieli zaangażowanych w działania rozwijające w szkołach uczenie się i nauczanie. Ich praca warsztatowa skupiona była w szczególności na wymianie doświadczeń wokół metod nauczania, praktyk współpracy nauczycieli i realizacji wyzwania. Poprzez warsztaty „do wyboru” liderki i liderzy pogłębili swoją wiedzę na temat wykorzystania analizy prac uczniów do poprawy jakości zadań edukacyjnych, poznali strategie kształcenia rozumienia czytanego tekstu i dowiedzieli się jak pracować z uczniami nad rozwijaniem myślenia krytycznego.

 

Wartością każdego ze spotkań: dyrektorów, asystentek i liderów było nawiązanie relacji między osobami, które dołączyły oraz podtrzymanie i zacieśnienie istniejących już więzi w zintegrowanej społeczności Klubu SUS. Sprzyjały im przede wszystkim miłe rozmowy w kuluarach, przyjacielskie spotkania przy ognisku, atmosfera ośrodka w Wildze i troska gospodarza tego ośrodka o dobro jego gości.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i prowadzącym warsztaty za wspólnie spędzony czas, dzielenie się doświadczeniami, wspierającą relację, zaangażowanie, poczucie humoru i wysiłek włożony w realizację celów konferencji.

 

Dyrektorom, liderkom i liderom oraz asystentkom szkół życzymy udanej i wartościowej współpracy w realizacji szkolnych wyzwań. 

 

Zespół Klubu SUS