Warsztaty w ramach Klubu SUS


28-29 listopada w Wildze oraz 4-5 grudnia 2014 roku w Warszawie odbyły się warsztaty, rozpoczynające pracę liderów ze szkół tegorocznej edycji Klubu SUS.

W spotkaniach wzięli udział nauczyciele – liderzy szkolni, którzy przyjechali zapoznać się z tą praktyką pracy nauczycieli, która została wybrana do pracy rocznej w ich szkole. W roku szkolnym 2014/2015 szkoły zrzeszone w Klubie SUS zajmują się jedną z trzech praktyk pracy nauczycieli, zaproponowanych przez CEO – analizą prac uczniowskich, doskonalącą analizą nauczania lub obserwacją wybranych uczniów.

Na wszystkich trzech spotkaniach prezentowano daną praktykę zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Był czas na pytania, podzielenie się wątpliwościami, plany organizacji pracy nad praktyką w szkole. Liderzy mogli się ze sobą zapoznać oraz wymienić kontaktami w celu dalszej współpracy międzyszkolnej. Panowała atmosfera pracy, powstało również wiele materiałów pomocniczych i ewaluacyjnych.

Warsztaty w Wildze i w Warszawie były pierwszą częścią warsztatów, dotyczących Praktyk Prac Nauczycieli w tym roku szkolnym w Klubie SUS. Kolejne spotkania dla nauczycieli – liderów planowane są na wiosnę.