We współpracy jest moc!


 

O współpracy w szkołach można pisać i mówić wiele, trudniej jednak stworzyć współpracujący zespół. Chociaż wymaga to ogromnego wysiłku i dobrej woli są szkoły, które z powodzeniem zespołowo doskonalą uczenie się uczniów i współpracują w pogłębianiu nauczania w szkole.

Duże osiągnięcia na tym polu ma Szkołą Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, w która jest miejscem wzmacniania uczenia się poprzez wykorzystanie OK zeszytu.

Od kilkunastu lat grono nauczycieli rozwija uczenie się uczniów i nauczanie w duchu oceniania kształtującego, a 15 listopada szkoła podzieliła się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami podczas zorganizowanej przez siebie konferencji Widoczne uczenie się i nauczanie z OK zeszytem. Uczestniczyło w niej ponad 180 osób żywo zainteresowanych ideą i praktyką OK zeszytu.

 

 

Konferencję otworzyła dyrektor szkoły Małgorzata Sulewska.

W wystąpieniu powitalnym wprowadziła uczestników w tematykę zespołowej pracy nauczycieli nad widocznym uczeniem się uczniów i przedstawiła gości specjalnych konferencji. Byli nimi Danuta Sterna – ekspert merytoryczny z Centrum Edukacji Obywatelskiej, zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Agnieszka Sipka, starsi wizytatorzy Delegatury KO w Kaliszu Ewa Kargol -Stybaniewicz i Tomasz Tomalak.

 

 

 

W programie konferencji znalazły się wykład inauguracyjny Danuty Sterny na temat „Jak ocenianie kształtujące może pomóc kształcić umiejętności proinnowacyjne uczniów”. Zaciekawił on nie tylko wagą poruszanych w nim zagadnień, w tym związku strategii oceniania kształtującego z kompetencjami uczniów, ale także był inspirujący ze względu na sposób prowadzenia i dyskusję animowaną przez prelegentkę na temat możliwości implementacji zaprezentowanych działań w szkołach.

 

Była też imponująca wystawa OK zeszytów oraz sześć warsztatów łączących tematykę lekcji z OK zeszytem z metodami rozwijającymi widoczne uczenie się uczniów, pracą w klasach I-III, sposobami rozpoczynania i zakończenia lekcji oraz działaniami wpływającymi na współpracę i wzajemne uczenie się uczniów. Prowadziło je jedenaścioro nauczycieli ze szkoły – gospodarza konferencji: Marita Kowalczyk, Karolina Maciejewska, Justyna Krawczyk, Marzena Hildebrandt, Anita Morawska-Wasielak, Izabela Gnerowicz, Mateusz Ledzianowski, Dominika Sodolska, Malgorzata Sulewska, Jolanta Łęcka i Danuta Szymczak.

 

 

Osoby uczestniczące w warsztatach urzekła swoboda dzielenia się doświadczeniami, życzliwość i cierpliwość prowadzących w odpowiadaniu na ich przeróżne pytania. Uczestnicy warsztatów byli pod wielkim wrażeniem zaprezentowanych metod i technik, które wykorzystywane są w szkole na co dzień, swobody i elastyczności w ich stosowaniu, łatwości posługiwania się nimi przez uczniów, różnorodności sposobów reprezentowania w OK zeszytach notatek i refleksji na temat uczenia się.

 

 

Wielu gości ujął, a nawet oczarował widok prac uczniów, które eksponowane są w klasach i na szkolnych korytarzach, ich niecodzienna forma, np. „lektura na wieszakach” w postaci lapbooków, wykonane przez uczniów gadżety służące rozwijaniu refleksji na temat uczenia się, prace plastyczne, które są wizualizacją ważnych treści merytorycznych itp.

 

           

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej przyznało szkole Tytuł Lidera Szkół Uczących się, jako wyraz docenienia zbiorowego wysiłku nauczycieli nad zespołowym doskonaleniem uczenia się uczniów i nauczania. Podczas uroczystego podsumowania konferencji certyfikat ten dyrektor szkoły Małgorzata Sulewska otrzymała z rąk Danuty Sterny. Blasku temu wydarzeniu dodał występ szkolnego chóru składającego się głównie z najmłodszych uczennic. Dziewczynki wystąpiły w repertuarze przygotowanym we współpracy z nauczycielką muzyki Magdaleną Grochociak.

 

 

Dziękujemy! Byliśmy radośni, zadowoleni, refleksyjni i wzruszeni, a przy tym dużo nauczyliśmy się od nauczycieli i dyrektora szkoły. Wprawdzie konferencja skończyła się, ale już z niecierpliwością czekamy na kolejną, przyszłoroczną.

Dyrekcji szkoły, nauczycielom i uczniom życzymy samych sukcesów na obranej drodze, a przede wszystkim wielkiej frajdy ze wspólnej pracy nad tym, co ważne.

 

Relację spisała asystentka szkoły w programie Klub SUS – Małgorzata Ostrowska