Widoczne uczenie się w Koszalinie


4 czerwca 2014r. był szczególnym dniem dla Lidera Szkół Uczących się - Zespołu Szkół nr 13 w Koszalinie ze względu na odbywające się tam VI Spotkanie Tematyczne Regionalne (STER).

Temat tegorocznego spotkania: „Laboratoria Praktyki Edukacyjnej Szkoły Uczącej się – uczynić uczenie się widocznym – poszukiwanie nowego modelu pracy szkoły” wzbudził duże zainteresowanie zaproszonych gości – nauczycieli szkół współpracujących z tą placówką. Od dłuższego czasu wprowadzana jest w niej procedura nagrywania i omawiania lekcji w celu podnoszenia jakości nauczania. Zespoły nauczycieli ze szkoły podstawowej i gimnazjum na podstawie filmów wyciągają wnioski dotyczące efektów stosowanych metod, planują i wprowadzają pozytywne zmiany do pracy z uczniami.

Pięciogodzinne spotkanie prowadził dyrektor szkoły Jacek Stec, który wprowadził zebranych w ideologię laboratorium praktyki edukacyjnej i przedstawił doświadczenia szkoły w tym zakresie. Szczegółowe informacje o działaniach podjętych przez nauczycieli przedstawili: wicedyrektor szkoły Anna Ptakoraz liderzy i członkowie grup Pomocnych Przyjaciół – zespołów nauczycielskich, które wdrożyły procedurę filmowania i omawiania lekcji: Beata Korbak, Małgorzata Czerwonka, Sylwia Lipigórska-Reichel, Beata Małkowska i Piotr Miler. Wszyscy uczestnicy spotkania zapoznali się z dobrymi praktykami nauczycielskimi podczas spaceru edukacyjnego. Obserwowali oni pracę uczniów z nauczycielami: Dorotą Ilecką (edukacja wczesnoszkolna), Małgorzatą Czerwonką (matematyka), Piotrem Milerem (przyroda), Agnieszką Wojciechowską- Talkowską (językpolski).

Podczas wspólnej dyskusji z gospodarzami na temat celowości zmian w zakresie pracy szkoły i nauczycieli w obszarze nauczania – uczenia się, wdrożonych procedur oraz skuteczności działań w ramach Laboratorium, goście przekazali informację zwrotną prowadzącym lekcje i podzielili się własnymi doświadczeniami z praktyki oceniania kształtującego. Procesuczenia się w Zespole Szkół nr 13 w Koszalinie potwierdzony został zarówno na poziomie nauczycieli, którzy poszukują dowodów uczenia się uczniów, jak i uczniów, którzy dowody te przedstawiali.