Z APU ku czytaniu ze zrozumieniem w SP w Zelczynie


Gdy w styczniu 2016 roku p. Dyrektor Teresa Dąbrowska wraz ze swoimi nauczycielami podsumowała dwuletnią pracę w IV edycji programu CRS2, nie spodziewałam się, że będę tak częstym gościem w ich szkole. Bo ta historia nie zakończyła się wraz z otrzymaniem pierwszego Tytułu SUS, ta historia ma swój ciąg dalszy...

 

To opowieść o wytrwałości, cierpliwości i odpowiedzialności. O konsekwencji, sile i walce z własnymi słabościami. To opowieść pisana dzień po dniu, godzina po godzinie, w czasie zwykłej niezwykłej pracy, przez nauczycieli, uczniów i rodziców.

 

Współpracując ze Szkołą miałam okazję towarzyszyć Zespołowi Nauczycieli w planowaniu zmiany i budujących ją działań. Po utrwaleniu bazy edukacyjnej opartej na strategiach oceniania kształtującego w ramach CRS2 szkoła kontynuowała pracę w Klubie SUS. Nauczyciele rozpoczęli cykliczne działania wspierające umiejętność czytania ze zrozumieniem. Ta cenna i bardzo uniwersalna kompetencja była rozwijana zarówno w kontekście rozwiązywania zadań edukacyjnych, jak i codziennych czynności w klasie, szkole i w domu.

 

Ćwiczyli się w tym wszyscy, cała społeczność szkolna. Nauczyciele pogłębiając swój warsztat pracy w ramach praktyki nauczycielskiej - Analiza Prac Uczniów (APU) - planowali i analizowali proponowane uczniom zadania edukacyjne. Wszystko po to, aby dzieci i młodzież na każdym etapie edukacyjnym mogła rozwijać swoje umiejętności. Całość mocno oparta o kryteria sukcesu pozwalała na planową i systematyczną pracę na każdych zajęciach. Oprócz zadań edukacyjnych wszystkie czynności i działania z uczniami były oparte o rozumienie tekstu czytanego, począwszy od wejścia do klasy, przez polecenie zajęcia miejsc wg zapisanego kodu, kończąc na realizacji zadań edukacyjnych.

 

Długofalowe, spójne, cykliczne działania całej społeczności przyniosły spodziewany efekt i 22 listopada Szkoła Podstawowa w Zelczynie po raz drugi otrzymała Tytuł SUS.

 

Jednak to też nie koniec tej opowieści. Już planując listopadową konferencję Gospodarze mieli pomysł na dalsze działania, na kolejną odsłonę jakości...

 

Droga Pani Dyrektor, Pani Wicedyrektor, Liderki, Liderzy, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice - pięknie dziękuję za to, co za nami i czekam na więcej :) Praca z Wami to prawdziwa przyjemność, a możliwość wspólnego uczenia się była zaszczytem...

 

Aleksandra Cupok-Kokoszka, asystentka Szkoły w Klubie SU

 

W tym ważnym dniu towarzyszyli szkole goście:

Marek Marzec - kierownik Wydziału Edukacji UMiG Skawina

Tomasz Hanusiak - sołtys wsi Pozowice

Janusz Śmiech - sołtys wsi Zelczyna

Anna Pierzchała - zastępca przewodniczącej Rady Rodziców

Dyrektor Lucjan Rówiński, wicedyrektor Ilona Dziuba i przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce - Magdalena Parszywka i Urszula Plis

Przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno - Desantowej w Babicach - Urszula Pieczonka, Małgorzata Wiśniewska i Marcin Moskała

Dyrektor Katarzyna Jonkisz i przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brodłach - Joanna Słota i Beata Jagoda Jedynak

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie - Elżbieta Gutierrez

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Radziszowie Teresa Sławik

Dyrektor Anna Kawaler i przedstawiciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie - Anna Zima i Małgorzata Paciuch