Z kamerą na lekcji w Szkole Podstawowej nr 47 w Szczecinie


Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie należy do w Klubu Szkół Uczących Się i od wielu lat wdraża i rozwija Doskonalącą Analizę Nauczania (DAN) - praktykę wspólnej pracy nauczycieli na rzecz lepszego uczenia się i nauczania.

 

Czym jest DAN w teorii?

Doskonaląca, bo... punktem wyjścia DAN jest świadoma decyzja nauczyciela, który chce udoskonalić swój warsztat.

Analiza, bo... narzędziem zmiany jest wnikliwa obserwacja i zbadanie fragmentu nagranej lekcji.

Nauczania, bo... w centrum zainteresowania jest proces nauczania i uczenia się uczniów.

 

Podczas konferencji upowszechniającej 2 października goście będą mogli przekonać się, jak działa DAN w praktyce.

 

 

Program Konferencji upowszechniającej praktykę Doskonalącej Analizy Nauczania

Szkoła Podstawowa nr 47  im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie

2 października 2018r.

 

Udział w konferencji można zgłosić telefonicznie: 91 484 15 59 lub pisząc na adres: sp47szczecin@gazeta.pl.

Liczba miejsc ograniczona

 

Godziny

Przebieg

9.00- 9.30

Rejestracja uczestników, śniadanie

9.30-9.40

Jak to u nas wygląda...- Zwiedzanie szkoły

9.40-10.00

 

Otwarcie konferencji przez dyrektora szkoły Sławomira Osińskiego.

Prezentacja liderów szkoły:

  1. Przedstawienie celu i uczestników konferencji
  2. Omówienie programu konferencji
  3. Jak to wszystko się zaczęło... DAN w naszej szkole – Anna Chołodowska-Olędzka

10.00-11.30

 

Warsztat  dla nauczycieli „Doskonaląca Analiza Nauczania w pigułce”

Osoby prowadzące warsztaty:

Irena Wawruch-Rusielik, Joanna Zamkowska – edukacja wczesnoszkolna

Anna Baruś, Izabella Kopaniecka, Nikola Budnicka - chemia

Aleksandra Dalling- Moroz, Małgorzata Grabsztunowicz, Urszula Zienkiewicz – język polski

Patrycja Magdziak, Edyta Mateuszuk - zajęcia świetlicowe

11.30 –  13.00

Przerwa kawowa

13.00- 13.20

Z tego nas znają – występy artystyczne

13.20 – 13.50

World Cafe

13.50- 14.15

Podsumowanie konferencji, wystąpienia zaproszonych gości.

 14.15- 14.45

Obiad