20 Maja 2019


Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie na konferencję o Spacerze Edukacyjnym - praktyce współpracy nauczycieli. Uczestnicy dowiedzą się i będą mogli doświadczyć, czym jest i jakim celom służy Spacer Edukacyjny,

17 Maja 2019


Klub SUS stwarza wiele okazji do poznawania wyzwań i osiągnięć szkół w nim zrzeszonych oraz Praktyk Współpracy Nauczycieli, które wykorzystują. W tym miejscu zebrane są terminy nadchodzących warsztatów, spotkań i konferencji w szkołach.

11 Maja 2019


Zapraszamy 31 maja 2019 do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie

na konferencję upowszechniającą Praktyki Współpracy Nauczycieli.

10 Maja 2019


Zapraszamy  serdecznie 24 maja 2019 na konferencję upowszechniającą do Szkoły Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim.

Strony