08 Marca 2019


Szkoła Podstawowa nr 1 w Piastowie kolejny raz gościła u siebie nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem nauczania dzięki Obserwacji Wybranych Uczniów.

08 Marca 2019


18 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej  im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach organizujemy spotkanie otwarte dotyczące praktyki APU – Analiza Prac Uczniów.

Podczas spotkania będziemy pracować nad zadaniami edukacyjnymi.

 

04 Lutego 2019


Umiejętna Obserwacja Wybranych Uczniów pozwala dostrzec potrzeby i podejmować działania dotyczące konkretnych uczniów, które przełożą się również zmianę w uczeniu całej klasy. Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie wdrożyli i rozwijają tę praktykę pełniąc rolę Laboratorium w programie Szkoła Ucząca Się. Zapraszamy do Piastowa na konferencję OWU 1 marca.

Strony