29 Maja 2015


Dzieki nagraniu łatwiej przygotować opis faktograficzny obserwowanych działań na lekcji. W roku szkolnym 2014/2015 szkoły zrzeszone w Klubie SUS pracowały także nad Doskonalącą Analizą Nauczania z wykorzystaniem nagrania wideo (DAN.) Kolejne warsztaty były okazją do przećwiczenia nowych umiejetności.

29 Maja 2015


Trzeci w roku szkolnym 2014/2015 warsztat Klubu SUS dotyczący analizy prac uczniów poświęcony był pogłębianiu umiejętności i dzieleniu się dobrymi praktykami. Jego uczestnicy podsumowywali roczną pracę i planowali dalsze działania.

25 Maja 2015


Szkoła Podstawowa nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowała, wspólnie ze Szkołą Uczącą Się, konferencję regionalną by pokazać, na czym polega jedna z praktyk pracy nauczycieli -  OK Obserwacja.

25 Marca 2015


Co mówią nam prace uczniów? W jaki sposób wykorzystać nagrania lekcji? Czego można dowiedzieć się obserwując wybranych uczniów? W jaki sposób to robić by przyniosło efekty? O tym mówimy na warsztatach Klubu SUS.

Strony