14 Marca 2016


Spotkaliśmy się na warsztatach, by wymienić się doświadczeniami z OK-obserwacją, doskonalić obserwację lekcji i rozmowę poobserwacyjną. Uczyliśmy się od siebie i dzieliliśmy pomysłami. 

14 Marca 2016


Jak planować zadanie edukacyjne na podstawie wniosków z analizy prac uczniów, aby wspierać proces uczenia się? Odpowiedzi szukali liderzy i trenerzy APU na marcowych warsztatach Klubu SUS.

08 Marca 2016


Podczas konferencji upowszechniającej praktykę OWU goście dowiedzieli się, jak obserwacja pojedynczych uczniów pomaga efektywniej pracować z całą klasą, a gospodarze - Gimnazjum nr 7 - otrzymali tytuł Szkoły Uczącej Się.

11 Lutego 2016


Dzięki Obserwacji Wybranych Uczniów (OWU) uczniowie Szkoły Podstawowej w Lubieszewie uczą się chętniej i skuteczniej. Na konferencji regionalnej 5 lutego praktykę tę poznawali goście z innych szkół.

Strony