30 Czerwca 2015


...czyli amerykańskie propozycje na polskim gruncie. W dniach 28 czerwca – 1 lipca 2015 w Jachrance podsumowaliśmy rozwijanie praktyk pracy nauczycieli w naszych szkołach.

15 Czerwca 2015


Obserwacje Wybranych Uczniów po rocznej pracy Klubowiczów SUS przyniosły widoczne korzyści szkole, nauczycielom i uczniom. Powstały już gotowe plany na przyszły rok szkolny!

29 Maja 2015


Dzieki nagraniu łatwiej przygotować opis faktograficzny obserwowanych działań na lekcji. W roku szkolnym 2014/2015 szkoły zrzeszone w Klubie SUS pracowały także nad Doskonalącą Analizą Nauczania z wykorzystaniem nagrania wideo (DAN.) Kolejne warsztaty były okazją do przećwiczenia nowych umiejetności.

29 Maja 2015


Trzeci w roku szkolnym 2014/2015 warsztat Klubu SUS dotyczący analizy prac uczniów poświęcony był pogłębianiu umiejętności i dzieleniu się dobrymi praktykami. Jego uczestnicy podsumowywali roczną pracę i planowali dalsze działania.

Strony