04 Lutego 2019


Umiejętna Obserwacja Wybranych Uczniów pozwala dostrzec potrzeby i podejmować działania dotyczące konkretnych uczniów, które przełożą się również zmianę w uczeniu całej klasy. Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie wdrożyli i rozwijają tę praktykę pełniąc rolę Laboratorium w programie Szkoła Ucząca Się. Zapraszamy do Piastowa na konferencję OWU 1 marca.

07 Grudnia 2018


30 listopada i 1 grudnia liderki i liderzy szkół należących do Klubu SUS spotkali się na konferencji w Pałacu pod Kampinosem w Lesznie k. Warszawy. 

05 Grudnia 2018


11 grudnia w Szkole Podstawowej w Górze (woj. pomorskie) odbędzie się konferencja upowszechniająca praktykę Obserwacji Wybranych Uczniów. Gospodarze odbiorą tytuł Lidera Szkół Uczących Się.

Strony