20 Maja 2019


Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie na konferencję o Spacerze Edukacyjnym - praktyce współpracy nauczycieli. Uczestnicy dowiedzą się i będą mogli doświadczyć, czym jest i jakim celom służy Spacer Edukacyjny,

11 Maja 2019


Zapraszamy 31 maja 2019 do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie

na konferencję upowszechniającą Praktyki Współpracy Nauczycieli.

10 Maja 2019


Zapraszamy  serdecznie 24 maja 2019 na konferencję upowszechniającą do Szkoły Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim.

10 Maja 2019


Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu na spotkanie z grupą nauczycieli, którzy wykorzystują Praktykę Rozwijania Lekcji, by kształcić umiejętności uczniów w zakresie wnioskowania i argumentowania oraz pracy z dłuższym zadaniem edukacyjnym.

Strony