13 Czerwca 2018


11 maja 2018 Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Czaczu podczas konferencji upowszechniającej praktykę OK-Obserwacji otrzymała tytuł Lidera Szkół Uczących Się.

30 Maja 2018


28 maja w Szkole Podstawowej im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce odbyła się konferencja, na którą przybyły tłumy gości, by zobaczyć Analizę Prac Uczniów w działaniu.

28 Maja 2018


25 maja w Szkole Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja regionalna Praktyki Współpracy Nauczycieli pt. "Ok obserwacja koleżeńska jako metoda poprawy jakości zadania edukacyjnego" pod  honorowym patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.

25 Maja 2018


"Uczestniczyłam jako gość w spotkaniu w szkole w Babicach poświęconemu upowszechnianiu praktyki Analizy Prac Uczniowskich i przyznaniu szkole już po raz drugi Tytułu Szkoły Uczącej Się. Tyle oficjalnie, a dalej chciałabym napisać, co mnie zachwyciło, czym się zainspirowałam i czego się od szkoły nauczyłam." - relacja Danuty Sterny

Strony