Dyrektorzy Klubu SUS poznają praktyki pracy nauczycieli


W Warszawie, 6-8 listopada 2014 roku, odbyła się konferencja otwierająca dla dyrektorów szkół tegorocznej edycji Klubu SUS, zorganizowana przez zespół Laboratoria SUS. Konferencja ta rozpoczęła wdrażanie w szkołach, które się zgłosiły, nowego programu Klubu SUS, czyli realizowanie jednej z trzech Praktyk Pracy Nauczycieli – Analizy Prac Uczniowskich (APU), Obserwacji Wybranych Uczniów (OWU) lub Doskonalącej Analizy Nauczania (DAN).

Dyrektorzy szkół, przed dokonaniem wyboru praktyki, mogli obejrzeć prezentacje przygotowane przez liderów ze Szkół Laboratoryjnych o tym, jak proponowane Praktyki Prac Nauczycieli sprawdzają się na lekcjach, posłuchać o tym, jakie realnie przynoszą efekty oraz jakie się wiążą z nimi wyzwania. Uczestniczyli również w pogłębionych warsztatach z każdej z trzech praktyk prowadzonych przez trenerów CEO – ekspertów wyspecjalizowanych w danej praktyce. Atmosfera wytężonej pracy, trafne pytania i merytoryczne uwagi świadczyły o dużym zainteresowaniu a także stanowiły sygnał dla prowadzących, w jaki sposób te trzy praktyki odpowiadają na różne potrzeby szkół.

Podczas konferencji znalazła się przestrzeń na rozmowy w kręgach uczestników, by mogli oni najpierw we własnym gronie omówić swoje wątpliwości, przygotować pytania i uwagi i podzielić się z innymi swoimi refleksjami. Na dyskusję również było miejsce na ogólnym forum, zarówno podczas wykładów Danuty Sterny i Jacka Strzemiecznego jak i podczas podsumowania warsztatów i ewaluacji prowadzonych przez Magdalenę Swat-Pawlicką, opiekunkę merytoryczną programu Laboratoria SUS. Cieszymy się, że mogliśmy zebrać głosy z poszczególnych szkół i usłyszeć, jak dyrektorzy szkół postrzegają wprowadzanie praktyk przez pryzmat warsztatów i swojego doświadczenia pracy w szkole.

Wyboru nauczycieli na liderów dyrektorzy szkół Klubu SUS mogli dokonać w swoich szkołach po konferencji, po konsultacji z Radami Pedagogicznymi. Wyznaczeni przez nich liderzy wybranych praktyk zostali zaproszeni na warsztaty z nimi związane (28-29 listopada w Wildze – Analiza Prac Uczniowskich i Doskonaląca Analiza Nauczania oraz 4-5 grudnia w Warszawie – Obserwacja Wybranych Uczniów) i po nich będą mogli rozpocząć pracę w szkole, w której postępy będziemy monitorować na kolejnych spotkaniach w Klubie SUS.

 

Agata Ludwikowska