Inspiracje w Klubie SUS


W dniach 10-11 stycznia oraz 16-17 stycznia 2014 roku w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze odbyła się Konferencja Dyrektorów Klubu SUS. Uczestniczyło w niej 60 dyrektorów szkół z całej Polski. Co było dla nich ważne? Odpowiada Anna Krasowska, dyrektorka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. H. Sienkiewicza w Gliwicach Gliwice: Inspiracją był dla mnie cały pobyt tutaj ze wszystkimi poruszanymi tematami bez wyjątku (także tymi w kuluarach).

Priorytet: uczenie się uczniów

W edukacji i w szkole ważna jest jednoznaczność priorytetu. W edukacji jest to uczenie się uczniów – przypomniał uczestnikom konferencji Jacek Strzemieczny, prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej. Podczas swojego wykładu zapoznał uczestników konferencji z wynikami najnowszych badań z zakresu edukacji oraz przedstawił Kluczowe procedury SUS – sprawdzone sposoby skutecznie wpływające na poprawę uczenia się i nauczania.

 Podczas warsztatów prowadzonych przez trenerki CEO dyrektorzy mieli okazję zapoznać się z dwoma procedurami: obserwacją wybranych uczniów i analizą prac uczniów. Przejście krok po kroku kolejno każdej z nich wywołało wiele wniosków i refleksji oraz zrodziło nowe pomysły do zastosowania w szkole. Zrozumiałem, że muszę bardziej obserwować moich uczniów. Zacznę od nagrywania lekcji, które sam prowadzę  - podsumował warsztaty Jan Ryba, dyrektor III LO w Tarnowie.

 

 

Warsztat: obserwacja wybranej grupy uczniów

Obserwacja wybranych uczniów pozwala nam podejmować działania dotyczące tych uczniów, ale zarazem działania te przełożą się na zmianę w uczeniu całej klasy. Dzięki szczegółowej informacji na temat części klasy poprawiamy nauczanie i uczenie się w całej klasie. Oddzielanie faktów od opinii okazało się dla uczestników trudne.  Wszyscy jednak zgodnie stwierdzili, że mimo iż jest to trudne, warto ćwiczyć tę umiejętność, ponieważ język faktów nie jest konfrontacyjny, nie wywołuje buntu, a daje większą szansę na wspólne pogłębione zastanowienie się nad odpowiedzią na pytanie: „Co w zaobserwowanej sytuacji mogę zrobić jako nauczyciel, żeby moi uczniowie uczyli się efektywniej i na co powinienem zwrócić uwagę, planując kolejne swoje lekcje.”

 

 

 

Warsztat: analiza prac uczniów

Ciekawe było skonfrontowanie obserwacji uczniów na lekcji z efektami ich pracy podczas analizy prac. Prace uczniów są jednym z dowodów na to, jak ich autorzy rozumieją to, czego się uczą i na jakim etapie tego uczenia się są. Stanowią cenną informację zwrotną dla nauczyciela, który na ich podstawie wyciągnie wnioski i zaplanuje dalszy proces nauczania, jak również dla ucznia, jeśli otrzyma informację zwrotną na temat swojej pracy. Uczestnicy warsztatów zrozumieli, że zbudowanie dobrego zadania, mającego jasne dla wszystkich kryteria i będącego wyzwaniem dla ucznia, umożliwia przeprowadzenie wartościowej lekcji, na której wszyscy uczniowie się uczą.

 

 

Wymiana dobrych praktyk

Tradycyjnie podczas konferencji odbyła się także wymiana dobrych praktyk i pomysłów. W tym roku poprosiliśmy uczestników konferencji, aby opowiedzieli, czy wdrożyli w swoich szkołach zmianę, która wpłynęła na uczenie się uczniów, w jaki sposób współpracują w ich szkole nauczyciele  i w jaki sposób wygląda w ich szkole współpraca z rodzicami. Wysłuchanie dobrych praktyk, które przedstawili dyrektorzy, było bardzo cenne. Przedstawione dobre praktyki można w całości lub w części wykorzystać w szkole. Warto korzystać z doświadczeń innych Doświadczenie innych może być początkiem czegoś dobrego w naszej szkole – tak zapytany o to, co dla niego było najcenniejsze, mówił Marian Łukowski  dyrektor Gimnazjum  im. Adama Borysa w Witkowie.

 

Klub SUS zrzesza szkoły, które uczestniczyły lub uczestniczą w programie Szkoła ucząca się: Ocenianie Kształtujące w Szkole Uczącej Się (OK SUS), Rozwijanie Uczenia się i Nauczania (RUN), Nauczycielska Akademia Internetowa (NAI), Studia Podyplomowe Liderów Oświaty (SPLO). Dzięki uczestnictwu w Klubie dyrektorzy szkół mogą zapoznać się z najnowszymi trendami w dziedzinie edukacji, nauczyciele doskonalić swój warsztat pracy, a wszyscy korzystać nawzajem ze swojej wiedzy i umiejętności. Udział w Klubie jest odnawiany na początku każdego nowego roku szkolnego.

 

Mirka Rokicka, oprac. Magda Pater