Oferta


Zobacz też:  Najbliższe wydarzenia dla szkół zrzeszonych w Klubie SUS

 

Szkołom uczestniczącym w Klubie SUS oferujemy:

 • Wsparcie w postaci indywidualnej pracy asystenta szkoły z  grupą nauczycieli nad doskonaleniem procesu nauczania z wykorzystaniem Praktyk. Współpraca obejmuje co najmniej 3 spotkania w szkole w ciągu roku szkolnego. Terminy spotkań są ustalane indywidualnie z asystentem szkoły.
 • Udział dyrektora szkoły w otwierającej Konferencji Dyrektorów Klubu SUS przygotowującej do wspierania wspólnej pracy nauczycieli nad jakością nauczania. Konferencja jest także okazją do corocznego spotkania i wymiany doświadczeń w gronie dyrektorów szkół.
 • Udział dwóch nauczycieli liderów w cyklu trzech dwudniowych warsztatów, na których poznają efektywne sposoby wspólnej analizy i refleksji nad uczeniem się uczniów podczas lekcji i nauczą się wykorzystywania wybranych Praktyk Współpracy Nauczycieli do tworzenia wartościowych zadań edukacyjnych.
 • Udział   dyrektora szkoły w konferencji poświęconej podsumowaniu doświadczeń i efektów wdrożenia zespołowych działań nauczycieli.
 • Możliwość współpracy z innymi szkołami zrzeszonymi w Klubie SUS, które chcą udoskonalić pracę nad tymi samymi umiejętnościami uczniów lub wykorzystują tę samą Praktykę Współpracy Nauczycieli.
 • 20% zniżki na Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych (informacje dotyczące warsztatów na stronie: www.ceo.org.pl/warsztaty). 

 


Najbliższe wydarzenia dla szkół zrzeszonych w Klubie SUS:

 • Konferencja Dyrektorów otwierająca działanie Klubu SUS w roku szkolnym 2017/2018. Konferencja odbędzie się 5-6 października 2017 r. w Warszawie lub jej okolicach.
 • Warsztaty dla nauczycieli liderów - 3-4 listopada 2017r. także w Warszawie lub okolicach.
 • Wizyty asystentów w szkołach - terminy ustalane są indywidualnie między szkołą i asystentem.

 


Wydarzenia klubowe za nami:

 • 19-20 maja 2017 r. w Falentach odbyły się warsztaty Praktyk: Analiza Prac Uczniów, Doskonaląca Analiza Nauczania, OK-Obserwacja, Obserwacja Wybranych Uczniów, Rozwijanie lekcji oraz konferencja podsumowująca dla dyrektorów szkół.
 • 3-4 marca 2017 r. odbyły się w Serocku warsztaty Praktyk: Analiza Prac Uczniów, Doskonaląca Analiza Nauczania, OK‑Obserwacja, Obserwacja Wybranych Uczniów, Rozwijanie lekcji.
 • 18-19 listopada 2016 w Warszawie odbył się warsztat Rozwijanie Lekcji - pierwszy w tym roku szkolnym.
 • 21-22 października 2016 r. w Warszawie odbyły się warsztaty praktyk: Obserwacja Wybranych Uczniów, Doskonaląca Analiza Nauczania, OK-Obserwacja, Analiza Prac Uczniów.
 • 6-7 października 2016 r.  odbyła się w Warszawie konferencja inaugurująca Klub SUS w roku szkolnym 2016/2017.
 • 3-4 czerwca 2016 r. w Jachrance odbyły się warsztaty podsumowujące roczną pracę z praktykami: Doskonaląca Analiza Nauczania, OK-Obserwacja, Analiza Prac Uczniów
 • 20 maja 2016 r. w Warszawie odbyły się warsztaty dotyczące praktyki Obserwacja Wybranych Uczniów, podsumowujące pracę w roku szkolnym 2015/2016
 • 13-14 listopada 2015 r. w Wildze odbyły się warsztaty dotyczące praktyki Doskonaląca Analiza Nauczania
 • 12-13 listopada 2015 r. w Wildze odbyły się warsztaty dotyczące praktyki Analiza Prac Uczniów
 • 6-7 listopada 2015 r. w Wildze odbyły się warsztaty dotyczące praktyk Obserwacja Wybranych Uczniów oraz OK-obserwacja
 • 15-16 października 2015 r. w Otrębusach odbyła się Konferencja Dyrektorów Klubu SUS, inaugurująca pracę szkół w Klubie w roku szkolnym 2015/2016. Warsztaty podczas konferencji dotyczyły czterech praktyk: Obserwacja Wybranych Uczniów, Doskonaląca Analiza Nauczania, OK-Obserwacja, Analiza Prac Uczniów
 • 11 - 12 czerwca 2015 r. odbyła się III konferencja Klubu SUS na temat rozwijania praktyki Obserwacja Wybranych Uczniów
 • 14 -16 maja 2015 r. w Wildze odbyły się: III konferencja Klubu SUS nt. rozwijania praktyki Analiza Prac Uczniowskich oraz III konferencja Klubu SUS nt. rozwijania praktyki Doskonaląca Analiza Nauczania
 • 12 - 13 marca 2015 r. w Wildze odbyła się II konferencja Klubu SUS w roku szkolnym 2014 / 2015 dla liderów, dotycząca rozwijania praktyki Analiza Prac Uczniowskich
 • 21 - 22 marca 2015 r. w Warszawie odbyła się II w roku szkolnym konferencje dla liderów, dotyczące rozwijania praktyki Obserwacja Wybranych Uczniów oraz Doskonaląca Analiza Nauczania
 • 28 i 29 listopada 2014 r. w Wildze odbyły się dwie konferencje Klubu SUS, dotyczące dwóch praktyk: Analizy Prac Uczniów (APU) oraz Doskonalącej Analizie Nauczania (DAN). Były to pierwsze spotkania, dot. danej praktyki w roku szkolnym 2014 / 2015
 • 4 - 5 grudnia 2014 r. odbyła się I konferencja Klubu SUS w roku szkolnym 2014 / 2015, dotycząca Obserwacji Wybranych Uczniów (OWU).