Oferta


Zobacz też:  Najbliższe wydarzenia dla szkół zrzeszonych w Klubie SUS

 

Szkołom uczestniczącym w Klubie SUS oferujemy:

  • Wsparcie w postaci indywidualnej pracy asystenta szkoły z  grupą nauczycieli nad doskonaleniem procesu nauczania z wykorzystaniem Praktyk. Współpraca obejmuje co najmniej 3 spotkania w szkole w ciągu roku szkolnego. Terminy spotkań są ustalane indywidualnie z asystentem szkoły.
  • Udział dyrektora szkoły w otwierającej Konferencji Dyrektorów Klubu SUS przygotowującej do wspierania wspólnej pracy nauczycieli nad jakością nauczania. Konferencja jest także okazją do corocznego spotkania i wymiany doświadczeń w gronie dyrektorów szkół.
  • Udział dwóch nauczycieli liderów w cyklu trzech dwudniowych warsztatów, na których poznają efektywne sposoby wspólnej analizy i refleksji nad uczeniem się uczniów podczas lekcji i nauczą się wykorzystywania wybranych Praktyk Współpracy Nauczycieli do tworzenia wartościowych zadań edukacyjnych.
  • Udział   dyrektora szkoły w konferencji poświęconej podsumowaniu doświadczeń i efektów wdrożenia zespołowych działań nauczycieli.
  • Możliwość współpracy z innymi szkołami zrzeszonymi w Klubie SUS, które chcą udoskonalić pracę nad tymi samymi umiejętnościami uczniów lub wykorzystują tę samą Praktykę Współpracy Nauczycieli.
  • 20% zniżki na Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych (informacje dotyczące warsztatów na stronie: www.ceo.org.pl/warsztaty). 

 


Najbliższe wydarzenia dla szkół zrzeszonych w Klubie SUS:

  • Wizyty asystentów w szkołach - terminy ustalane są indywidualnie między szkołą i asystentem.
  • Warsztaty dla nauczycieli liderów, 2-3 marca 2018
  • Warsztaty dla nauczycieli liderów ora konferencja dyrektorów Klubu SUS, 18-19 maja 2018

 


Wydarzenia klubowe za nami: