Oferta


Zobacz też:  Najbliższe wydarzenia dla szkół zrzeszonych w Klubie SUS

 

Szkołom uczestniczącym w Klubie SUS oferujemy:

 • Udział dyrektora szkoły w otwierającej Konferencji Dyrektorów Klubu SUS, przygotowującej do wspierania nauczycieli – liderów we wprowadzaniu wybranej Praktyki Pracy Nauczycieli. Konferencja jest także co roku okazją do spotkania i wymiany doświadczeń w  gronie dyrektorów zaangażowanych w doskonalenie nauczania w swoich szkołach.
 • Udział dwóch nauczycieli – liderów ze szkoły w cyklu 3 dwudniowych warsztatów, na których będą uczyć się wybranej Praktyki i doskonalić ją poprzez wymianę doświadczeń z uczestnikami z innych szkół, w tym zaawansowanych w jej stosowaniu. Wiedza i umiejętności nabyte przez nauczycieli pozwolą na szerokie wprowadzenie wybranej praktyki w pracę szkoły.
 • Udział dyrektora szkoły w konferencji poświęconej wybranej Praktyce, której celem będzie podsumowanie doświadczeń i efektów wdrożenia Praktyki oraz planowanie przyszłych działań.
 • Możliwość współpracy z trenerem – opiekunem Praktyki w danej szkole, który będzie wspierał działania nauczycieli i dyrektora szkoły.
 • Możliwość współpracy z innymi szkołami w Klubie, które wprowadziły tę samą Praktykę Pracy Nauczycieli. Miejscem tej współpracy będą warsztaty dla liderów, internetowa platforma wymiany doświadczeń moderowana przez ekspertów danej Praktyki. Ponadto zapewnimy wsparcie organizacyjne i pomoc merytoryczną przy innych, inicjowanych przez szkoły formach współpracy, np. w organizacji konferencji pokazujących osiągnięcia szkoły w rozwijaniu nauczania poprzez wykorzystanie wybranej Praktyki Pracy Nauczycieli i upowszechniających stosowanie tej Praktyki wśród zaprzyjaźnionych placówek.
 • 20% zniżki na Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych (informacje dotyczące warsztatów na stronie: www.ceo.org.pl/warsztaty).

 


Najbliższe wydarzenia dla szkół zrzeszonych w Klubie SUS:

 • 3-4 marca 2017 r. - warsztaty Praktyk: Analiza Prac Uczniów, Doskonaląca Analiza Nauczania, OK‑Obserwacja, Obserwacja Wybranych Uczniów, Rozwijanie lekcji. Spotykamy się w ośrodku szkoleniowym Green Park w Serocku przy ul. Wyzwolenia 63.
 • 19-20 maja 2017 r. - warsztaty Praktyk: Analiza Prac Uczniów, Doskonaląca Analiza Nauczania, OK-Obserwacja, Obserwacja Wybranych Uczniów, Rozwijanie lekcji. Na spotkanie oprócz liderów Praktyk zapraszamy dyrektorów szkół uczestniczących w Klubie SUS. Miejsce spotkania podamy ok. miesiąc przed.
 • w ostatnim tygodniu czerwca odbędzie się, jak co roku, Polsko-Amerykańska Akademia Dyrektorów.

 


Wydarzenia klubowe za nami:

 • 18-19 listopada 2016 w Warszawie odbył się warsztat Rozwijanie Lekcji - pierwszy w tym roku szkolnym.
 • 21-22 października 2016 r. w Warszawie odbyły się warsztaty praktyk: Obserwacja Wybranych Uczniów, Doskonaląca Analiza Nauczania, OK-Obserwacja, Analiza Prac Uczniów.
 • 6-7 października 2016 r.  odbyła się w Warszawie konferencja inaugurująca Klub SUS w roku szkolnym 2016/2017.
 • 3-4 czerwca 2016 r. w Jachrance odbyły się warsztaty podsumowujące roczną pracę z praktykami: Doskonaląca Analiza Nauczania, OK-Obserwacja, Analiza Prac Uczniów
 • 20 maja 2016 r. w Warszawie odbyły się warsztaty dotyczące praktyki Obserwacja Wybranych Uczniów, podsumowujące pracę w roku szkolnym 2015/2016
 • 13-14 listopada 2015 r. w Wildze odbyły się warsztaty dotyczące praktyki Doskonaląca Analiza Nauczania
 • 12-13 listopada 2015 r. w Wildze odbyły się warsztaty dotyczące praktyki Analiza Prac Uczniów
 • 6-7 listopada 2015 r. w Wildze odbyły się warsztaty dotyczące praktyk Obserwacja Wybranych Uczniów oraz OK-obserwacja
 • 15-16 października 2015 r. w Otrębusach odbyła się Konferencja Dyrektorów Klubu SUS, inaugurująca pracę szkół w Klubie w roku szkolnym 2015/2016. Warsztaty podczas konferencji dotyczyły czterech praktyk: Obserwacja Wybranych Uczniów, Doskonaląca Analiza Nauczania, OK-Obserwacja, Analiza Prac Uczniów
 • 11 - 12 czerwca 2015 r. odbyła się III konferencja Klubu SUS na temat rozwijania praktyki Obserwacja Wybranych Uczniów
 • 14 -16 maja 2015 r. w Wildze odbyły się: III konferencja Klubu SUS nt. rozwijania praktyki Analiza Prac Uczniowskich oraz III konferencja Klubu SUS nt. rozwijania praktyki Doskonaląca Analiza Nauczania
 • 12 - 13 marca 2015 r. w Wildze odbyła się II konferencja Klubu SUS w roku szkolnym 2014 / 2015 dla liderów, dotycząca rozwijania praktyki Analiza Prac Uczniowskich
 • 21 - 22 marca 2015 r. w Warszawie odbyła się II w roku szkolnym konferencje dla liderów, dotyczące rozwijania praktyki Obserwacja Wybranych Uczniów oraz Doskonaląca Analiza Nauczania
 • 28 i 29 listopada 2014 r. w Wildze odbyły się dwie konferencje Klubu SUS, dotyczące dwóch praktyk: Analizy Prac Uczniów (APU) oraz Doskonalącej Analizie Nauczania (DAN). Były to pierwsze spotkania, dot. danej praktyki w roku szkolnym 2014 / 2015
 • 4 - 5 grudnia 2014 r. odbyła się I konferencja Klubu SUS w roku szkolnym 2014 / 2015, dotycząca Obserwacji Wybranych Uczniów (OWU).