Oferta Klubu SUS w roku szkolnym 2019/2020


Szkoła zgłasza się do Klubu SUS na 2 lata i wybiera wyzwanie związane z procesem uczenia się i nauczania.

Dyrektor wraz z nauczycielami i ze wsparciem asystenta szkoły określają, co chcą osiągnąć w danym roku pracy, tworzą plan działań i decydują, z jakiego wsparcia będą korzystać w ramach Klubu SUS.

 

W roku szkolnym 2020/2021 szkołom w Klubie SUS oferujemy: 

  • udział w Konferencji Dyrektorów Klubu SUS, która odbędzie się w dniach 20-22 sierpnia 2020 w Wildze,
  • udział w Konferencji Sprawdzonych Praktyk Klubu SUS wiosną 2021,
  • udział 2 liderów/liderek w jesiennej konferencji Liderów Klubu SUS, wrzesień-październik 2020,
  • udział 2 liderów/liderek w Konferencji Sprawdzonych Praktyk Klubu SUS wiosną 2021,
  • udział liderów lub innych nauczycieli w spotkaniach zdalnych Klubu SUS,
  • pomoc Asystenta/Asystentki Szkoły: 3 wizyty w szkole oraz wsparcie zdalne,
  • warsztat dla nauczycieli dostosowany do potrzeb szkoły związanych z realizacją wyzwania*, przygotowany przez asystenta lub z jego udziałem,
  • możliwość uczestnictwa w spotkaniach partnerskich, których celem jest wzajemne uczenie się nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń.

 

Ponadto:

  • 20% zniżki na Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych,.

 

Szkoły, którą uczestniczą w działaniu Laboratoria i Klub SUS przez co najmniej 2 lata mogą starać się o Tytuł Szkoły Uczącej Się.

 

* oraz mieszczący się w obszarach wiedzy eksperckiej, które rozwijamy w Programie Szkoła Ucząca Się.