Oferta Klubu SUS w roku szkolnym 2019/2020


Szkoła zgłasza się do Klubu SUS na 2 lata i wybiera wyzwanie związane z procesem uczenia się i nauczania.

Dyrektor wraz z nauczycielami i ze wsparciem asystenta szkoły określą, co chcą osiągnąć po roku pracy, stworzą plan działań i zdecydują, z jakiego wsparcia będą korzystać w ramach Klubu SUS.

 

W roku szkolnym 2019/2020 szkołom w Klubie SUS oferujemy: 

  • udział w 3 dniowej Polsko-Amerykańskiej Akademii Dyrektorów (PAPA),
  • udział w spotkaniu partnerskim w gronie dyrektorek i dyrektorów w jednej ze szkół klubowych, facylitowanym przez doświadczoną trenerkę lub trenera SUS,
  • udział w 2-dniowej wiosennej Konferencji Dyrektorek i Dyrektorów Klubu SUS,
  • udział 2 liderów/liderek w 2-dniowej jesiennej konferencji Klubu SUS,
  • udział 2 liderów/liderek w 1-dniowych regionalnych warsztatach,
  • pomoc Asystenta/Asystentki Szkoły: 3 wizyty w szkole oraz wsparcie zdalne,
  • warsztat dla nauczycieli dostosowany do potrzeb szkoły związanych z realizacją wyzwania*, przygotowany przez asystenta lub z jego udziałem,
  • możliwość uczestnictwa w spotkaniach partnerskich, których celem jest wzajemne uczenie się nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń.

 

Ponadto:

  • 20% zniżki na Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych,
  • zniżki na udział w kursach internetowych NAI oraz kursach OK Zeszyt (szczegóły wkróce.

 

* oraz mieszczący się w obszarach wiedzy eksperckiej, które rozwijamy w Programie Szkoła Ucząca Się.