Opłaty w roku szkolnym 2020/21


Do Klubu SUS szkoła zgłasza się na 2 lata. Wysokość opłaty zależy od liczby mieszkańców i liczby uczniów uczących się w szkole:

 

Miejscowość do 20 tysięcy mieszkańców Opłata roczna
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 2800 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 3000 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 3200 zł

 

Miejscowość powyżej 20 tysięcy mieszkańców Opłata roczna
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 3200 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 3400 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 3600 zł

 

Opłata dla szkół, które brały udział w programie Klub SUS w roku szkolnym 2019-2020 jest obniżona o 50%.