Opłaty w roku szkolnym 2020/21


Do Klubu SUS szkoła zgłasza się na 2 lata. Wysokość opłaty rocznej zależy od liczby mieszkańców i liczby uczniów uczących się w szkole:

 

Miejscowość do 20 tysięcy mieszkańców Opłata roczna
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 3000 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 3300 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 3500 zł

 

Miejscowość powyżej 20 tysięcy mieszkańców Opłata roczna
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 3500 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 3700 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 3900 zł