OK- obserwacja


OK-obserwacji dokonuje zazwyczaj jeden z nauczycieli uczących w danej szkole na prośbę innego nauczyciela. To jedna z najefektywniejszych metod obserwacji lekcji. Zakłada wzajemne uczenie się nauczycieli. OK-obserwacje przeprowadzają nauczyciele w Szkole Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim.

 

OK-obserwacja jest różna od tradycyjnej. Nie ma na celu prezentowania dobrych praktyk, ani też hospitacji, czyli oceny pracy nauczyciela. Ma wspierać najważniejsze zadanie szkoły, czyli efektywne uczenie się uczniów. Używamy jej, by stale udoskonalać swoje lekcje dzięki konstruktywnej informacji zwrotnej uzyskanej od obserwatorów. To jeden ze sposobów na wykorzystanie potencjału tkwiącego we wspólnym omawianiu lekcji.

 

Podczas OK-obserwacji patrzymy, jak uczniowie się uczą, a nie jak nauczyciel naucza! Jest to trudne. Nasz wzrok podąża z przyzwyczajenia za nauczycielem, ale to uczniowie się uczą. Nauczyciel może wykonać dobry - w opinii obserwatora - ruch, ale jeśli nie będzie on skuteczny, t.j. nie pomoże w uczeniu się uczniów, to znaczy, że wcale nie jest dobry.

         Jeśli chcesz, aby Twoja Rada Pedagogiczna poznała

    OK-Obserwacje i zaczęła z niej korzystać, zamów warsztat.

 

 

 

 

OK-obserwacja zakłada dobrowolność. Nauczyciel, którego lekcja jest obserwowana sam proponuje, jakie elementy lekcji chciałby poddać obserwacji. Po lekcji następuje omówienie - czyli udzielenie konstruktywnej informacji zwrotnej przez osoby obserwujące. Podczas rozmowy o lekcji obserwatorzy odnoszą się do tych tylko elementów lekcji, które były zaplanowane do obserwowania.  

 

Wybór obszaru obserwacji ma pomóc nauczycielowi w jego pracy, czyli nauczyciel musi zastanowić się nad tym co sprawia mu trudność, co chciałby, aby wyglądało lepiej, nad czym chciałby pracować. Nie musimy szukać problemu na siłę, ale zawsze można nauczać jeszcze lepiej. Można np. pracować nad jakością zadawanych uczniom pytań albo nad zaangażowaniem uczniów.  

 

Istotne jest to, że to nauczyciel sam decyduje, które z informacji uzyskanych od obserwatorów zdecyduje się wykorzystać celu udoskonalenia własnej lekcji. Często osoby obserwujące lekcje podpatrują techniki i metody stosowane przez nauczyciela prowadzącego i włączają je do własnego warsztatu pracy. 

 

Tak korzyści ze stosowania OK-obserwacji opisuje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim - Laboratorium Praktyk OK-Obserwacja: Udało się nam przekonać do OK-obserwacji, chociaż na początku patrzyliśmy na to nieco sceptycznie. Uczymy się od siebie, udzielamy sobie konstruktywnej informacji zwrotnej, dopytujemy, analizujemy, nie wstydzimy się mówić o tym, co nas przerosło, co nam po prostu nie wyszło. Poszukujemy nowych rozwiązań, nie stoimy w miejscu, nie popadamy w rutynę. A najważniejsze, że zmiany, które dokonały się w nas samych, przekładają się na ciekawy, nowy proces dydaktyczno-wychowawczy.