Rozwijanie lekcji


Rozwijanie lekcji jest praktyką mającą na celu doskonalenie i profesjonalizację pracy nauczyciela. Wzorowana jest na praktyce lesson study, która jest stosowania w szkołach japońskich i upowszechniana przez Teachers College Uniwersytetu Columbia. Dostosowana do warunków polskich, wypróbowywana jest w szkołach uczestniczących w programie SUS.

 

Polega na wspólnym drobiazgowym planowaniu lekcji (przez parę nauczycieli lub grupę uczącą tego samego przedmiotu), przeprowadzeniu tej lekcji i wzajemnej jej obserwacji, powtórnej dyskusji nad scenariuszem  i poprawieniu go. Omówieniu obserwowanej lekcji towarzyszy analiza prac uczniów, wykonywanych podczas lekcji. W wyniku refleksji nad jedną lekcją lub jej cyklem powstaje scenariusz dobrej lekcji, która może być doskonalona dalej. Zaletą tej praktyki jest ścisła współpraca nauczycieli jednego przedmiotu, korzystanie wzajemnie z doświadczeń i wzięcie odpowiedzialności za jakość lekcji przez kilku nauczycieli.

 

Zachęcamy do przeczytania materiałów na temat Rozwijania lekcji (do ściągnięcia poniżej): rozdziału z nieopublikowanej jeszcze książki na temat praktyk pracy nauczycieli oraz opisu dobrej praktyki z Zespołu Szkół nr 2 w Godzieszach Wielkich.