Spacer edukacyjny


Zespół nauczycieli idzie na „spacer” po lekcjach. Pomysł spaceru, zaczerpnięty z obchodu lekarskiego w szpitalu, zrodził się w USA, ale dzięki Szkole Uczącej Się zaczyna być coraz częściej realizowany także w polskich szkołach. SE otwiera drzwi klas i zmienia podejście typu „samotny biały żagiel” na wzajemne wsparcie i wspólną pracę wszystkich nauczycieli nad rozwojem uczenia się. Polega na ustaleniu wzorca uczenia się i nauczania w całej szkole, diagnozie jego skuteczności oraz wyznaczenia kierunku dalszego rozwoju.

 

„Przedmiotem” spaceru jest zagadnienie, które nauczyciele uznają za ważne i warte obserwacji. W ustalonym dniu zespół rusza na spacer po szkole. Nauczyciele wchodzą do różnych klas, uczestniczą w całych lekcjach lub tylko w ich fragmentach. Starają się nie przeszkadzać uczniom w pracy. Obserwacji podlegają przede wszystkim działania uczniów, będące dowodami ich uczenia się, a także  w jaki sposób to, co robi nauczyciel wpływa na tego uczenia się  efektywność.

 

Po  spacerze członkowie zespołu spotykają się, aby zebrać, omówić obserwacje i opisać zaobserwowane wzorce. Kolejnym krokiem jest analiza wzorców i wyciągnięcie wniosków do dalszych działań. Ważny punkt stanowi zaplanowanie wynikających z nich przyszłych działań.

  • Na czym możemy bazować, co nam dobrze wychodzi?
  • Co powinniśmy zmienić, co nam idzie słabo?

 

Po pewnym czasie spacer jest powtarzany.

Następny spacer odbywa się wg tych samych kroków, po ustalonym czasie i działaniach podjętych w ramach pracy nad zmianą.

 

SE ma wiele wariantów. W skład zespołów obserwujących mogą wchodzić nauczyciele szkoły lub również z innych współpracujących placówek, a także dyrektor, czy uczniowie. 

 

Jesienne i wiosenne SE weszły już na stałe w plan pracy Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku, również od kilku lat spacerują nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu. Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 61 we Wrocławiu zapraszają na wspólne spacery kolegów z innych wrocławskich szkół.

Próby spacerów podejmują także szkoły zaangażowane w działanie Całościowy Rozwój Szkoły na poziomie zaawansowanym (czyli szkoły, które mają już doświadczenie w stosowaniu oceniania kształtującego, gdyż ukończyły poziom podstawowy działania).