Zgłoszenia do Klubu SUS


Do Klubu SUS zapraszamy szkoły, które uczestniczyły w nim w poprzednim roku szkolnym oraz szkoły, które ukończyły program Całościowy Rozwój Szkoły poziom zaawansowany (inaczej RUN). 

 

Do Klubu SUS szkoła zgłasza się na 2 lata.

 

Zgłoszenia można będzie dokonać od wtorku 25 września poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na platformie Społeczność CEO. 

Zgloszenia przyjmujemy do 15 paździrnika 2018. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

 

Przed zgłoszeniem prosimy zapoznać się z informacjami o Klubie SUSofertą oraz z regulaminem programu Klub SUS.