Zgłoszenia do Klubu SUS


Do Klubu SUS zapraszamy szkoły, które uczestniczyły w nim w poprzednim roku szkolnym oraz szkoły, które ukończyły program Całościowy Rozwój Szkoły poziom zaawansowany (inaczej RUN). 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać przez formularz zgłoszeniowy do 5 sierpnia 2020.

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Kryteria przyjęcia zostały rozesłane wraz z zaproszeniem. O przyjęciu zgłoszenia poinformujemy do 10 sierpnia 2019.

 

 

Pytania związane ze zgłoszeniem szkoły do Klubu SUS prosimy kierować na adres: anna.dojer@ceo.org.pl .