Zgłoszenia do Klubu SUS


Do Klubu SUS zapraszamy szkoły, w których istnieje grono nauczycieli, którzy znają i stosują podstawowe strategie oceniania kształtującego.

 

 

Zgłoszenia przyjmujemy do Klubu SUS na dany rok szkolny od 1 czerwca do 30 września.

W tym okresie bedzie aktywny formularz zgłoszeniowy znajdujący się na platformie internetowej Społeczność CEO. (Wymagane jest zalogowanie: można użyć poprzednio zarejestrowanego adresu e-mail lub założyć nowe konto, prosimy kierować się wyświetlanymi wskazówkami).

 

 

Przed zgłoszeniem prosimy zapoznać się z informacjami o Klubie SUS oraz z regulaminem programu Klub SUS.