Zgłoszenia do Klubu SUS


Do Klubu SUS zapraszamy szkoły, które uczestniczyły w nim w poprzednim roku szkolnym oraz szkoły, które ukończyły program Całościowy Rozwój Szkoły poziom zaawansowany (inaczej RUN). Uczestnictwo w Klubie SUS jest odnawiane na początku każdego roku szkolnego.

 

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na platformie Społeczność CEO. 

Prosimy o przesłanie zgłoszenia do 15 września 19 września.

 

(Wymagane jest zalogowanie: można użyć poprzednio zarejestrowanego adresu e-mail lub założyć nowe konto, prosimy kierować się wyświetlanymi wskazówkami.)

 

Przed zgłoszeniem prosimy zapoznać się z informacjami o Klubie SUS oraz z regulaminem programu Klub SUS.