Laboratoria i Klub SUS


Ambicją programu SUS jest wsprowadzenie do polskiej oświaty profesjonalnych praktyk pracy szkoły i nauczycieli, które tworzą szkolny system zapewniania jakości. Praktyki te bazują na współpracy nauczycieli, a ich celem jest wartościowe uczenie się uczniów.

 

Laboratoria Szkoły Uczącej Się to elitarna grupa szkół, które wykorzystują i rozwijają praktyki współpracy nauczycieli w modelowy sposób. Wypracowują materiały pomocnicze, kształcą nauczycieli - liderów oraz upowszechniają prezentując innym szkołom podczas warsztatów klubowych a także zapraszając do siebie na konferencje i spotkania otwarte.

 

Klub Szkół Uczących Się to szczególne wsparcie oferowane szkołom zaangażowanym w program Szkoła Ucząca Się. Zrzesza szkoły zainteresowane ciągłym doskonaleniem procesu nauczania i uczenia się m.in. poprzez wprowadzanie praktyk współpracy nauczycieli. Dzięki uczestnictwu w Klubie dyrektorzy szkół mogą zapoznać się z najnowszymi trendami w dziedzinie edukacji, nauczyciele doskonalić swój warsztat pracy, a wszyscy korzystać nawzajem ze swojej wiedzy i umiejętności.

 

W ramach Klubu organizowane są konferencje dla dyrektorów, warsztaty dla nauczycieli - liderów oraz konferencje i spotkania otwarte w szkołach - Laboratoriach.