Letnie spotkanie dyrektorów szkół w Klubie SUS


20-22 sierpnia odbyła się w Wildze konferencja zwana PAPA (Polsko-Amerykańska Akademia Dyrektorów), w której wzięli udział dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół zrzeszonych w Klubie Szkól Uczących się. Celem spotkania było wsparcie uczestników w uruchomieniu/podtrzymaniu pracy nad wartościowym uczeniem się uczniów i współpracy nauczycieli.

 

Najcenniejsze w spotkaniu – jak wskazali uczestnicy - były rozmowy: w parach, w grupach, na forum i w kuluarach, w dzień i w nocy. Wymiana doświadczeń, dzielenie się rozwiązaniami z nauczania zdalnego oraz dotyczącymi tego, jak zorganizować nowy rok szkolny, a także czerpanie od siebie nawzajem inspiracji i „ładowanie akumulatorów pozytywną energią” to najsłodsze owoce trzydniowego pobytu w Wildze. Pogoda nam sprzyjała i gdy tylko to było możliwe pracowaliśmy na zewnątrz, w pięknym lesie, który otacza ośrodek CEO w Wildze.

 

 

 

Pierwsza sesja konferencji, prowadzona przez Jacka Strzemiecznego dotyczyła sytuacji uczniów, nauczycieli i dyrektorów w kryzysie związanym z epidemią. Uczestnicy analizowali doświadczenia z nauczania zdalnego patrząc na sukcesy i rozwiązania, które się sprawdziły, jak i na obszary szczególnie zagrożone z powodu ograniczonego kontaktu międzyludzkiego. Jak włączyć wszystkich i każdego ucznia w proces uczenia się? Jak wzmocnić osłabione relacje? Jak dbać o głębokie uczenie się, gdy uczniowie nie są ze sobą nawzajem i z nauczycielem w bezpośrednim kontakcie, mają ograniczoną możliwość interakcji?

 

Dyrektorzy szkół wykazali się siłą, odpornością, mądrością i kreatywnością kierując szkołami podczas kryzysu, obarczeni ogromną odpowiedzialnością. Szczególną rolą dyrektora jako przywódcy edukacyjnego jest znajdowanie i przypominanie sensu pracy szkoły. Zbiorowa skuteczność nauczycieli działa wtedy, kiedy solidarnie podzielają i wyrażają przekonanie, że odpowiednio nauczany, każdy uczeń może się skutecznie nauczyć ważnych wiadomości i potrzebnych umiejętności.

 

Pierwszy wieczór konferencji spędziliśmy słuchając, a czasami śpiewając razem z Henrykiem Czekałą „Szkotem”, piosenki z nurtu szantowego. Choć koncert, a potem rozmowy trwały późno w noc, drugi dzień PAPA część uczestników rozpoczęła jogą, spacerem po lesie a nawet pływaniem w pobliskim jeziorku.

 

Drugiego dnia Aleksandra Mikulska poprowadziła warsztaty inspirowane wystąpieniem Brene Brown dotyczącym odwagi w powiązaniu z zaufaniem i wrażliwością jako gotowością do popełniania błędów i podnoszenia się z porażek. Zastanawialiśmy się, w jakich sytuacjach i w jaki sposób możemy wspierać i kształtować w szkole odwagę uczniów, nauczycieli, a także dyrektora? Rozmawialiśmy o tym, gdzie w naszych szkołach podkrada się wstyd, największa przeszkoda odważnego bycia między ludźmi i jak możemy mu przeciwdziałać, “tworzyć przestrzeń do zdjęcia zbroi z serca”?

 

Danuta Sterna poprowadziła wykład i warsztat „Jak doświadczenie zdalnego nauczania może pomóc w budowaniu strategii oceniania kształtującego?” Uczestnicy rozważali, które ze strategii miały szczególnie znaczenie i wspierały naukę na odległość, a które były w tych warunkach trudne do realizacji. Skupiając się na szansach, zastanawialiśmy się, jak wykorzystać doświadczenie zdalnego nauczania, do doskonalenia nauczania zarówno rzeczywistego, jak i zdalnego.

 

Popołudniową sesje prowadził dla nas zdalnie z Nowego Jorku William Stroud. Dotyczyła ona wartości, którymi kierują się dyrektorzy w przewodzeniu szkołom. Bill opowiedział o kilku znanych mu dobrze przykładach działania szkół podczas epidemii, które przyjęły odmienne priorytety. Zachęcał nas do przemyślenia i spisania, które  wartości będą dla nas szczególnie ważne na początku nowego roku szkolnego oraz prześledzenia, jakie poweźmiemy działania, by te wartości realizować oraz po czym poznamy, że przynoszą one pożądane efekty. Było to zadanie trudne, zmuszające do myślenia w niecodzienny sposób a zarazem inspirujące i owocujące ciekawymi dyskusjami.

 

Piątkowy wieczór przyniósł ochłodę  po upalnym dniu i dodał uczestnikom nowych sił po wymagających mentalnie zajęciach. Przeznaczyliśmy je na długie rozmowy oraz nocne komplety m.in. z platformy Microsoft Teams :-)

 

Ostatni dzień konferencji służył podsumowaniu i uporządkowaniu refleksji wokół diagnozy sytuacji i wyzwań stojących przed szkołami oraz planowaniu najbliższych działań, w czym uczestnicy wspierali się nawzajem pracując metodą sekwencyjną. Przypomnieliśmy też założenia Klubu Szkół Uczących Się. Na zakończenie spotkania Sylwia Żmijewska, nowa dyrektorka programowa SUS i członkini zarządu CEO przypomniała nam misję CEO i opowiedziała o 6 obszarach programowych, w których CEO wspiera szkoły, zapraszając do programów skierowanych do uczniów i nauczycieli dotyczących aktywności obywatelskiej, zainteresowania sprawami publicznymi, edukacji globalnej, uczestnictwa w kulturze oraz promowania otwartości i tolerancji.

 

Na pożegnanie uczestnicy otrzymali książkę Brene Brown „Odwaga w przywództwie. Cztery kompetencje autentycznego lidera”. Odjechali z „naładowanymi akumulatorami” i „otwartymi głowami” (cytaty z ewaluacji).

 

 

Spotkanie przygotowały:

Małgorzata Ostrowska, Aleksandra Mikulska i Anna Dojer

Relację spisała Anna Dojer