„OK zeszyt, czyli od celu do samosterowności” - konferencja Szkoły Podstawowej w Zelczynie


Szkoła w czasach pandemii… Jak mają się uczniowie, nauczyciele, rodzice? Jak funkcjonuje nauczanie i uczenie się?

 

W Szkole Podstawowej w Zelczynie lekcje płyną zgodnie z planem zarówno w czasie nauki stacjonarnej, jak i w trakcie czasowego ograniczenia pracy szkoły. To efekt dobrej współpracy Dyrekcji, Nauczycieli, Uczniów i Rodziców.

 

Szkoła od lat dba o wysoką jakość podejmowanych działań. Poszukuje nowych metod i form pracy z uczniami i współpracy z rodzicami. Zespół nauczycieli systemowo wdraża kolejne programy mające zapewnić dzieciom najbardziej sprzyjające warunki rozwoju. Podstawą stały się strategie oceniania kształtującego. Na ich kanwie wdrożono nie tylko kompetencje uczenia się, czytania ze zrozumieniem i współpracy uczniów, ale przede wszystkim szeroko pojętą samosterowność.

 

Głównym narzędziem pracy z uczniami i samodzielnej pracy uczniów stał się OK zeszyt. Co to jest i jak wspiera uczenie się? OK zeszyt, to zeszyt szyty na miarę ucznia. Dziecko jest jego właścicielem i autorem. Nauczyciel wspiera i towarzyszy mu w procesie, nie narzucając treści, nie kontrolując i nie rozliczając.

 

Czy taki zeszyt naprawdę działa? Czy jest możliwe oddanie uczniom prawa do decydowania kiedy i jak się uczą? Czy oni zrozumieją i przyjmą taką odpowiedzialność? Czy rodzice wyrażą zgodę?

Tak. Na filmie przygotowanym przez szkołę można zobaczyć i usłyszeć, jak uczniowie Szkoły Podstawowej w Zelczynie pracują z OK Zeszytem

 

Konferencja upowszechniająca pokazała kiedy, jak i dlaczego OK zeszyt wszedł do Szkoły Podstawowej w Zelczynie. Był to świadomy wybór Zespołu, oparty na ocenie zasobów, możliwości oraz jasno określonym celu. W tej szkole zasobem są ludzie, możliwości stworzyło dobrze dobrane narzędzie, czyli OK zeszyt z całym dobrodziejstwem oceniania kształtującego. Celem są uczniowie, a dokładniej ich sukcesy.

Zaprezentowane na spotkaniu materiały są dowodem na to, że można, że się da, że warto.  

 

Za to ciągłe udowadnianie, że każdą trudności można pokonać, że warto podejmować nowe wyzwania, że w zespole jesteśmy mocni – DZIĘKUJĘ.

Pani Dyrektor, Liderki, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice… Gratuluję otrzymania Tytułu Lidera Szkół Uczących Się i życzę Wam kolejnych dobrych wyborów oraz idących z nimi w parze sukcesów.

 

Aleksandra Cupok-Kokoszka

asystentka Szkoły w Klubie SUS