Klub Dyrektora ALO SUS


Klub Dyrektora ALO SUS jest skierowany do dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół oraz przedszkoli z województwa mazowieckiego oraz świętokrzyskiego, którzy ukończyli Akademię Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się.

 

Klub Dyrektora to:

1) sieć wzajemnego wsparcia,

2) źródło inspiracji,

3) wsparcie w codziennej pracy. Uczestnicy Klubu Dyrektora zapisują się do Klubu na rok, wybierając podczas niego jedną z trzech ścieżek, zależnie od własnych zainteresowań i sytuacji w placówce, którą prowadzą. Daną ścieżkę można realizować przez rok, a w kolejnym roku można ją zmienić na inną.


Ścieżka 1 – Dobre nauczanie i rozwój dydaktyki /zadania edukacyjne, poprawiające uczenie i nauczanie praktyki współpracy nauczycieli – spacer edukacyjny, analiza prac uczniów i inne, techniki aktywizujące, ocenianie kształtujące, informacja zwrotna, metoda projektu, praca z celami lekcji.


Ścieżka 2 – Wychowanie / radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów, współpraca z rodzicami w zakresie działań wychowawczych, wykorzystanie godzin do dyspozycji wychowawcy, współpraca i rywalizacja w klasie, wychowanie do wartości, relacje uczeń-uczeń, praca w grupach i ocena koleżeńska, ocenianie kształtujące w wychowaniu.


Ścieżka 3 – Szkoła jako społeczność i szkoła w społeczności /współpraca z rodzicami, budowanie relacji nauczyciel-uczeń i uczeń-uczeń, rola uczniów w szkole i samorządność uczniowska, współpraca ze społecznością lokalną i instytucjami lokalnymi, lokalne projekty obywatelskie młodzieży.Na wsparcie w ramach Klubu Dyrektora ALO SUS składają się: 

● wspólna 2-dniowa konferencja otwierająca (wprowadzenie i wybór ścieżek);

● dwie 2-dniowe konferencje tematyczne w ramach każdej ze ścieżek (źródło inspiracji i spotkania konsultacyjne);

● współpraca i wzajemne wizyty w 4-5 osobowych grupach pomocnych dyrektorów / gniazdach moderowanych przez doradców z CEO (min. 3 spotkania zdalne oraz min. 1 spotkanie w szkole dla każdej grupy; moderowane przez naszych doradców);

● dwa webinaria tematyczne w każdej ze ścieżek;

● wsparcie konsultacyjne doradcy CEO 


Po wyborze przez dyrektora danej ścieżki dotychczasowe gniazda / grupy są rekonfigurowane tak, aby dyrektorzy w grupie funkcjonowali w tej samej ścieżce tematycznej oraz (o ile to możliwe) w składzie maksymalnie zbliżonym do dotychczasowego.

Harmonogram:

• konferencja inaugurująca jesień 2019 r.

• współpraca i wymiana z innymi dyrektorami w ramach gniazd, w tym

• wizyty w szkołach - grudzień 2019r. - czerwiec 2020 r.

• webinaria dla dyrektorów i nauczycieli - styczeń - kwiecień 2020 r.

• warsztaty stacjonarne dla każdej ścieżki - marzec 2020 r.

• konferencja podsumowująca - lipiec 2020 r.

 

Udział w Klubie Dyrektora jest odpłatny - wynosi 2000 zł. Odpłatność finansuje udział dyrektorów w konferencjach. Pozostałe działania są finansowo wspierane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności (PAFW).

 

Szczegóły i zapisy: http://www.alosus.ceo.org.pl/

Zapraszamy!