Konferencja "Pomagaj się uczyć! Od oceniania kształtującego do samosterowności ucznia w uczeniu się"


Konferencja "Pomagaj się uczyć! Od oceniania kształtującego do samosterowności ucznia w uczeniu się" to otwarte wydarzenie programu "Szkoła ucząca się" skierowane do nauczycielek i nauczycieli wszystkich poziomów szkół oraz edukatorów i edukatorek. Zapraszamy na nią także dyrektorów i dyrektorki szkół.

 

“Uczenie się nie jest efektem nauczania, uczenie się jest efektem działania uczącego się” (J.Holt)

 

Jako nauczyciele i nauczycielki wszyscy marzymy o tym, by nasi uczniowie i uczennice byli samodzielni w procesie uczenia się – by potrafili określić, co potrafią, a w których kwestiach potrzebują wsparcia, by potrafili wybrać dogodną dla nich strategię, która wesprze ich w rozwiązaniu zadania, by byli zmotywowani, samodzielni i wreszcie, by to oni byli w pełni odpowiedzialni za proces uczenia się. To wszystko składa się na ich samosterowność, o której chcielibyśmy z Państwem porozmawiać.

 

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej. Obok spotkania panelowego z praktykami i praktyczkami, wystąpień eksperckich i warsztatów online, na których uczestniczki i uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję spotkania się z liderkami ze szkół należących do Klubu szkół uczących się, w jej programie znalazło się również wydarzenie specjalne – niespodzianka z okazji 20-lecia programu Szkoła ucząca się.

Klub szkół uczących się to zrzeszenie szkół zainteresowanych ciągłym doskonaleniem procesu nauczania i uczenia się m.in. poprzez stosowanie oceniania kształtującego, wprowadzanie praktyk współpracy nauczycieli i rozproszonego przywództwa edukacyjnego. Aktualnie w Klubie jest 35 szkół.

 

Zapraszamy serdecznie do udziału! Konferencja jest bezpłatna. Zarejestrowani uczestnicy i uczestniczki otrzymają zaświadczenia oraz materiały dodatkowe w wersji elektronicznej.

 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI

 

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj:

https://rejestracja.ceo.org.pl/content/konferencjapomagajsieuczyc

 

Konferencja odbędzie się na platformie Zoom (link prześlemy do zarejestrowanych uczestników i uczestniczek), będzie też streamowana na fanpage'u "Szkoły uczącej się".

 

 

PROGRAM

 

10 grudnia, godz. 17.00

 

Wystąpienia eksperckie:

 • "Jak wzmacniać samosterowność uczniów? Przykłady praktyk amerykańskich nauczycieli i nauczycielek" William Stroud z Teachers College Columbia University (wystąpienie będzie tłumaczone na język polski)
 • "Bądźmy followersami naszych uczniów, czyli jak wzmacniać samodzielność w uczeniu się" Natalia Boszczyk - nauczycielka języka polskiego, autorka książki “Dobre relacje w szkole” i bloga “Szkoła dobrej relacji”

Nauczyciele i rodzice wiele by dali, by znaleźć prostą odpowiedź na pytanie, jak nauczyć dziecko samodzielności i jak sprawić, by bardziej angażowało się w aktywności szkolne i domowe. W tych poszukiwaniach często gubią głębszy sens – zapominają, że ta samodzielność ma służyć rozwojowi, a rozwój zachodzi wtedy, gdy wokół mamy ludzi, z którymi mamy dobre, znaczące relacje. Jak zatem mądrze wzmacniać samodzielność w uczeniu się, podążając drogą dobrych relacji – z uczniami i między uczniami? Zapraszam na wspólne pochylenie się nad tematem samosterowności w nauce.

 • "Samosterowność - zostawmy to uczniom" dr Jakub Bochiński - nauczyciel fizyki, członek zarządu Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki

Panel dyskusyjny:

Praktycy i praktyczki podzielą się swoim doświadczeniem i narzędziami w zakresie rozwijania u uczniów samodzielności i odpowiedzialności za swoje uczenie się. Panel moderować będzie Danuta Sterna, ekspertka "Szkoły uczącej się" w obszarze oceniania kształtującego.

 

W panelu udział wezmą liderki z Klubu szkół uczących się:

 • Małgorzata Wiśniewska - nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej w Babicach
 • Maria Osińska - nauczycielka j. angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie
 • Beata Wilmanowicz - nauczycielka religii w Szkole Podstawowej nr 27 w Toruniu 
 • Teresa Michalak – Szkoła Podstawowa w Karniewie 
 • Roman Seta – Szkoła Podstawowa w Warcinie

 

Wydarzenie specjalne:

Z okazji 20-lecia programu „Szkoła ucząca się” i 17-lecia oceniania kształtującego w Polsce zapraszamy na spotkanie, na którym przedstawimy najważniejsze osiągnięcia w obu tych obszarach i stojących za nimi ludzi. Spotkanie zwieńczy minirecital zespołu Dorośli (duet Igora Spolskiego i Karola Strzemiecznego wspierany przez wokalistkę Izabelę Lamik).

 

Warsztaty online towarzyszące konferencji poprowadzą ekspertki i trenerki "Szkoły uczącej się" i liderki ze szkół należących do Klubu szkół uczących się. Mogą Państwo wybrać jeden warsztat każdego dnia.

 

15 grudnia, godz. 16:30-18:00

 • warsztat "5 sposobów na uczniowskie zaufanie", prowadzenie: Elżbieta Elmrych i Beata Wilmanowicz

Pandemia i idąca w ślad za nią edukacja zdalna znacząco zmieniły nie tylko metody nauczania, lecz także sposoby budowania relacji z uczniami i rodzicami. 

O ile z pomocą komputera i internetu można przekazać wiedzę i nauczyć umiejętności związanych z przedmiotem, to kształtowanie postaw, budowanie zaangażowania i zaufania prowadzącego do samosterowności ucznia staje się obecnie trudniejsze i wymaga zupełnie innych metod. Podczas szkolenia uczestnicy i uczestniczki nauczą się 5 konkretnych technik kształtowanie poczucia bezpieczeństwa ucznia, które będzie można wdrożyć zaraz po szkoleniu. 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 • jak zmienić ocenianie na docenianie,
 • w jaki sposób angażować uczniów poprzez zadawanie pytań, aby mogli brać czynny udział w lekcji, a jednocześnie czuł się bezpiecznie,
 • dlaczego nie warto kontrolować wszystkich obszarów pracy ucznia i zaangażowania rodzica,
 • w jaki sposób nawiązywać kontakt z uczniem podczas nauki zdalnej.

Na szkoleniu przedstawimy konkretne narzędzia i dobre praktyki. W części warsztatowej uczestnicy sami wypracują, które pozwolą im podnieść jakość prowadzonych zdalnie zajęć.

 

 • warsztat "Błędy i refleksje – drogowskazy czy bariery w uczeniu się", prowadzenie: Małgorzata Borowska-Leszczyszyn i liderka ze Szkoły Podstawowej w Warcinie

Mamy przeświadczenie, że to my, nauczyciele, wykonujemy w szkole „największą robotę”. A to przecież uczniowie wykonują (a na pewno powinni wykonywać!) największą i najważniejszą robotę! Stwarzajmy zatem warunki do tego, aby ta robota mogła być przez nich wykonywana!  dr J. Strzemieczny, Centrum Edukacji Obywatelskiej

Będziemy dzielić się doświadczeniem z praktyki szkolnej na temat świadomego i aktywnego udziału uczniów w uczeniu się.  Pokażemy, jak refleksja uczniowska i praca z błędem wpływa na samosterowność ucznia oraz co zrobić, by proces dochodzenia do właściwego rozwiązania nie był okupiony wstydem i poczuciem porażki. 

 

16 grudnia, godz. 16:30-18:00

 • warsztat "Pierwsze kroki w drodze do samosterowności uczniów", prowadzenie: Katarzyna Młodożeniec i Maria Osińska

Czego potrzebuje uczeń, aby stać się samosterowny? Zdaniem Danuty Sterny niezbędne są następujące warunki:

 • zapewnienie bezpieczeństwa;
 • dawanie przestrzeni do przyznania się do błędu lub trudności w nadążaniu za nauczycielem;
 • czas na rozmowę z uczniem;
 • jasno wyrażone oczekiwania;
 • przekazywana informacja zwrotna ze wskazówkami;
 • czas na refleksję ucznia;
 • pomoc uczniom w organizacji procesu uczenia się, monitorowanie procesu;
 • zapewnione miejsce na więcej samodzielności;
 • zapewniona możliwość wyboru.

W trakcie warsztatu uczestnicy i uczestniczki przyjrzą się bliżej dwóm z nim oraz przećwiczą w grupach, jak formułować jasne i jednoznaczne oczekiwania wobec ucznia oraz jak formułować informację zwrotną pomagającą się uczyć.

 • warsztat "Jak wspierać, a nie wyręczać w uczeniu się?", prowadzenie: Małgorzata Ostrowska i Małgorzata Wiśniewska

Warsztat porusza bardzo aktualny temat wzmacniania samodzielności uczniów. Pozwala zastanowić się, co można zrobić w tej sprawie w szkole i w domu. Inspiruje i podpowiada rozwiązania, które prowadzą do korzystnych zmian w samodzielnej organizacji nauki. Ukazuje, jak wybór i podejmowanie decyzji przez uczniów mogą wpłynąć na ich zaangażowanie się w zdobywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności.

 

 

O programie

 

"Szkoła ucząca się" to program dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów i poziomów szkół, wspierający zmiany podnoszące efektywność nauczania i uczenia się. Wprowadza ocenianie kształtujące do pracy szkoły i wspiera współpracę nauczycieli w zespołach.

 

Prowadzimy działania dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów i poziomów szkół na rzecz zmian podnoszących efektywność nauczania i uczenia się. Propagujemy wprowadzanie oceniania kształtującego do pracy szkoły i wspieramy współpracę nauczycieli w zespołach. Program "Szkoła ucząca się" jest przedsięwzięciem realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, które w roku 2000 zostało zainicjowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

Więcej na: www.szkolauczacasie.pl

 

O Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

Jesteśmy największą edukacyjną organizacją pozarządową w Polsce. Przy naszym wsparciu nauczycielki i nauczyciele wprowadzają do szkoły metody nauczania i tematy, dzięki którym uczennice i uczniowie angażują się w swoją edukację i lepiej radzą sobie z wyzwaniami współczesnego świata.

 

Prowadzimy programy, które rozwijają wiarę we własne możliwości, otwartość oraz krytyczne myślenie, uczą współpracy i odpowiedzialności, zachęcają do zaangażowania w życie publiczne i działania na rzecz innych. Proponowane rozwiązania opieramy na ponad 25-letnim doświadczeniu, wiedzy eksperckiej i współpracy z praktykami. Z naszego wsparcia korzysta rocznie około 20 tysięcy nauczycielek i nauczycieli oraz dyrekcje kilku tysięcy szkół z całej Polski.

 

Więcej na: www.ceo.org.pl