Studia Podyplomowe Liderów Oświaty


Zapraszamy czynnych dyrektorów i wicedyrektorów szkół na trzysemestralne Studia Podyplomowe Liderów Oświaty (SPLO) organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Collegium Civitas i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty.

 

Studia rozpoczynają się 1 grudnia 2020. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 listopada 2020. Szczegóły na stronie Zgłoś się

 

Idea studiów

Studia rozwijają kompetencje przywództwa edukacyjnego. Edycję 2020/2022 poświęcimy m.in. budowaniu odporności społeczności szkolnej na sytuacje kryzysowe i efektywnemu uczeniu się uczniów w warunkach nauczania zdalnego.

 

Studia SPLO pozwalają na nowo spojrzeć na swoje przywództwo w szkole. Mają wzmacniać poczucie sensu pracy dyrektora i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu. Prowadząc studia pamiętamy o tym, że każdy dyrektor i każda dyrektora mają indywidualną osobowość, kierują szkołami pracującymi w różnych środowiskach i dlatego pomagamy rozwinąć kompetencje i znaleźć narzędzia zarządzania szkołą odpowiadające unikalnym sytuacjom. Każdy ze słuchaczy będzie pracował pod opieką swojego indywidualnego mentora.

 

 

NA TYCH STUDIACH ZDOBĘDZIESZ PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA SZKOŁĄ:

•  Jak wzmocnić lub zmienić własny      styl przywództwa?

•  Jak wzmocnić koncentrację społeczności      szkolnej na doskonaleniu nauczania i jakie      narzędzia mogą w tym pomóc?

•  Jak wykorzystując doświadczenia wiosennego      kryzysu COVID przygotować społeczność      szkolną na przyszłe sytuacje kryzysowe? 

•  Jak w swojej szkole wykorzystać najlepsze      praktyki polskie i z innych krajów?

Charakter studiów

W trakcie studiów słuchacze wezmą udział w zjazdach odbywających się w Pałacu Kultury i Nauki* oraz spotkaniach warsztatowych w ośrodku CEO w Wildze*, a także w spotkaniach on-line, podczas których pracować będą w grupie koleżeńskiej (10 – 14 osobowej) lub w małej grupie seminaryjnej (5 - 7 osobowej). Taka praca w stałych grupach dyrektorskich umożliwi zbudowanie pomiędzy uczestnikami atmosfery wzajemnego zaufania, chęci wzajemnego wspierania się i dzielenia się swoimi najlepszymi praktykami. Uczenie się wraz z innymi dyrektorami i od doświadczonych dyrektorów jest szczególnie ważne, gdy kryzys zmusza nas do zmiany sposobu zarządzania szkołą.  

 

Nasze wykłady są prowadzone przez uznanych ekspertów, a interaktywny kurs internetowy, spotkania on-line, zajęcia seminaryjne i warsztatowe - wyłącznie przez doświadczonych trenerów programu Szkoła Ucząca Się będących dyrektorami, a zarazem absolwentami wcześniejszych roczników studiów SPLO. 

 

Częścią naszych studiów będzie także Polish American Principal Academy (Polsko-Amerykańska Akademia Dyrektorów) z udziałem amerykańskich praktyków.

 

* W związku z sytuacją epidemiczną organizacja studiów - terminy i formy spotkań - może ulec zmianie, o czym będziemy informować na bieżąco.

 

Poprzednie edycje

Od roku 2005 w studiach SPLO wzięło udział ponad pięciuset dyrektorów, którzy ocenili je jako przydatne i bardzo dobrze prowadzone. Dodatkowo edycję 2017 - 2019 prowadzoną pod nazwą Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się, ukończyło prawie dziewięciuset słuchaczy.