Studia Podyplomowe Liderów Oświaty


O Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty (SPLO)

 

Od roku 2005, Centrum Edukacji Obywatelskiej wspólnie

z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, we współpracy

z Collegium Civitas i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty, prowadziło Studia SPLO – komponent programu Szkoła Ucząca Się. W czternastu edycjach studiów wzięło udział ponad pięciuset dyrektorów, którzy ocenili je jako przydatne i bardzo dobrze prowadzone. 

 

O Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się (ALO SUS)

 

W latach 2017 – 2019, dzięki programowi POWER, uruchomiliśmy po raz pierwszy bezpłatne studia podyplomowe dla dyrektorów. Ze względu na warunki konkursowe studia były prowadzone dla dwóch województw: mazowieckiego i świętokrzyskiego pod nazwą Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się (ALO SUS). Partnerami CEO byli Akademia Pedagogiki Specjalnej, Collegium Civitas i Świętokrzyska Placówka Doskonalenia Nauczycieli. Z sukcesem i poczuciem znacznych korzyści ukończyło je, uzyskując dyplomy uznanych uczelni wyższych, prawie dziewięciuset słuchaczy.

 

Plany i zapisy

 

W związku z odwołaniem konkursu, w ramach którego mieliśmy uruchomić nabór na nieodpłatne Studia Podyplomowe dla Liderów Oświaty, przygotowujemy odpłatną (częściowo dofinansowaną przez Polsko-Amerykańską Fundację wolności) ofertę takich studiów. Nabór planujemy uruchomić pod koniec sierpnia 2020 roku. Studia rozpoczną się nie wcześniej niż w połowie listopada 2020 roku. 

 

Idea studiów podyplomowych dla dyrektorów

 

Podczas studiów staramy się rozwijać kompetencje przywództwa edukacyjnego określane jako umiejętność koncentracji pracy szkoły na nauczaniu i wychowaniu. Dbamy, aby uzyskiwane przez słuchaczy kompetencje były dla każdego ich uczestnika jak najbardziej praktyczne. Słuchacze poznają koncepcje związane z przywództwem edukacyjnym, otrzymują narzędzia pomagające

w prowadzeniu szkoły. W edycji 2020/2022 specjalny nacisk zostanie położony na szkolne kształcenie kompetencji kluczowych. Tym tematom poświęcone będą wykłady uznanych ekspertów, interaktywny kurs internetowy oraz zajęcia seminaryjne i warsztatowe prowadzone wyłącznie przez doświadczonych dyrektorów będących absolwentami wcześniejszych roczników studiów SPLO. 

Studia SPLO wzmacniają poczucie sensu pracy dyrektora

w konkretnej placówce, przeciwdziałając wypaleniu zawodowemu. Przyjmujemy założenie, że każdy dyrektor

i każda dyrektorka szkoły mają unikalną osobowość, inną historię własnej kariery zawodowej i różne warunki pracy

w swojej placówce.  

W trakcie studiów słuchacze biorą udział w trzech trzydniowych spotkaniach warsztatowych i w kursie internetowym. Ponadto uczestniczą w spotkaniach stałej grupy koleżeńskiej dyrektorów (10 – 14 osobowej), co  umożliwia zbudowanie pomiędzy uczestnikami atmosfery wzajemnego zaufania, pomagającego dzielić się własnymi doświadczeniami, refleksjami nad własną pracą

i przyjętym modelem zarządzania oraz przywództwa edukacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

      

 

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Sus ulotka splo www.pdf (188KB)