Studia Podyplomowe Liderów Oświaty


Zapraszamy czynnych dyrektorów i wicedyrektorów szkół na trzysemestralne Studia Podyplomowe Liderów Oświaty (SPLO) organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Collegium Civitas i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty.

 

 ⇒  Do końca stycznia 2022 można zgłaszać się do najbliższej edycji studiów, 

której zajęcia rozpoczynąją się w marcu 2022 r.

 

 

Idea studiów

Studia rozwijają kompetencje przywództwa edukacyjnego. W bieżących edycjach dużo miejsca poświęcamy budowaniu odporności społeczności szkolnej na sytuacje kryzysowe i zapewnianiu efektywnego uczenia się uczniów także w warunkach nauczania zdalnego.

 

Studia SPLO pozwalają na nowo spojrzeć na swoje przywództwo w szkole. Wzmacniają poczucie sensu pracy dyrektora i przeciwdziałają wypaleniu zawodowemu. Prowadząc studia pamiętamy o tym, że każdy dyrektor i każda dyrektora mają indywidualną osobowość, kierują szkołami pracującymi w różnych środowiskach i dlatego pomagamy rozwinąć kompetencje i znaleźć narzędzia zarządzania szkołą odpowiadające unikalnym sytuacjom. Każdy ze słuchaczy będzie pracował pod opieką swojego indywidualnego mentora.

 

 

NA TYCH STUDIACH ZDOBĘDZIESZ PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA SZKOŁĄ:

•  Jak wzmocnić lub zmienić własny styl przywództwa?

•  Jak wzmocnić koncentrację społeczności szkolnej na doskonaleniu nauczania i jakie narzędzia mogą w tym pomóc?

•  Jak wykorzystując doświadczenia kryzysu COVID przygotować społeczność szkolną na przyszłe sytuacje kryzysowe? 

•  Jak w swojej szkole wykorzystać najlepsze praktyki polskie i z innych krajów?

Charakter studiów

W trakcie studiów słuchacze biorą udział w zjazdach odbywających się w Pałacu Kultury i Nauki oraz w wyjazdowych spotkaniach warsztatowych*, a także w spotkaniach on-line. Pracują w grupie koleżeńskiej (10 - 14 osobowej) lub w małej grupie seminaryjnej (5 - 7 osobowej). Taka praca w stałych grupach dyrektorskich umożliwia zbudowanie pomiędzy uczestnikami atmosfery wzajemnego zaufania, chęci wzajemnego wspierania się i dzielenia się swoimi najlepszymi praktykami. Uczenie się wraz z innymi dyrektorami i od doświadczonych dyrektorów jest szczególnie ważne w sytuacji kryzysu i nowych, wyzwań w zarządzania szkołą.  

 

Nasze wykłady są prowadzone przez uznanych ekspertów, a interaktywny kurs internetowy, spotkania on-line, zajęcia seminaryjne i warsztatowe - wyłącznie przez doświadczonych trenerów programu Szkoła ucząca się będących dyrektorami, a zarazem absolwentami wcześniejszych roczników studiów SPLO. 

 

Częścią naszych studiów jest także Polish American Principal Academy (Polsko-Amerykańska Akademia Dyrektorów) z udziałem amerykańskich praktyków.

 

* W przypadku ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną organizacja studiów - terminy i formy spotkań - może ulec zmianie, o czym będziemy informować na bieżąco.

 

Poprzednie edycje

Od roku 2005 w studiach SPLO wzięło udział ponad pięciuset dyrektorów, którzy ocenili je jako przydatne i bardzo dobrze prowadzone. Dodatkowo edycję 2017 - 2019 prowadzoną pod nazwą Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się, ukończyło prawie dziewięciuset słuchaczy.