Studia Podyplomowe Liderów Oświaty


O Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty (SPLO)

 

Od roku 2005, Centrum Edukacji Obywatelskiej wspólnie

z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, we współpracy

z Collegium Civitas i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty, prowadziło Studia SPLO – komponent programu Szkoła Ucząca Się. W czternastu edycjach studiów wzięło udział ponad pięciuset dyrektorów, którzy ocenili je jako przydatne i bardzo dobrze prowadzone. 

 

O Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się (ALO SUS)

 

W latach 2017 – 2019, dzięki programowi POWER, uruchomiliśmy po raz pierwszy bezpłatne studia podyplomowe dla dyrektorów. Ze względu na warunki konkursowe studia były prowadzone dla dwóch województw: mazowieckiego i świętokrzyskiego pod nazwą Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się (ALO SUS). Partnerami CEO byli Akademia Pedagogiki Specjalnej, Collegium Civitas i Świętokrzyska Placówka Doskonalenia Nauczycieli. Z sukcesem i poczuciem znacznych korzyści ukończyło je, uzyskując dyplomy uznanych uczelni wyższych, prawie dziewięciuset słuchaczy.

 

Plany i zapisy

 

Jeśli  do końca lipca tego roku uda nam się uzyskać dofinansowanie z programu POWER, będziemy mogli zaoferować je jako studia bezpłatne i rozpocząć pierwszy semestr w październiku 2020 roku.

W okresie wakacji do osób, które wcześniej  wyrażą zainteresowanie (podadzą nam informacje o szkole i swój adres mailowy), wyślemy zaproszenie do formalnego rejestrowania się w bezpłatnych studiach wraz z  innymi informacjami wynikłymi z warunków konkursu MEN. Na studia SPLO przyjmiemy ograniczoną liczbę słuchaczy, warto więc wcześniej zgłosić swoje zainteresowanie.

 

Idea studiów podyplomowych dla dyrektorów

 

Podczas studiów staramy się rozwijać kompetencje przywództwa edukacyjnego określane jako umiejętność koncentracji pracy szkoły na nauczaniu i wychowaniu. Dbamy, aby uzyskiwane przez słuchaczy kompetencje były dla każdego ich uczestnika jak najbardziej praktyczne. Słuchacze poznają koncepcje związane z przywództwem edukacyjnym, otrzymują narzędzia pomagające

w prowadzeniu szkoły. W edycji 2020/2022 specjalny nacisk zostanie położony na szkolne kształcenie kompetencji kluczowych. Tym tematom poświęcone będą wykłady uznanych ekspertów, interaktywny kurs internetowy oraz zajęcia seminaryjne i warsztatowe prowadzone wyłącznie przez doświadczonych dyrektorów będących absolwentami wcześniejszych roczników studiów SPLO. 

Studia SPLO wzmacniają poczucie sensu pracy dyrektora

w konkretnej placówce, przeciwdziałając wypaleniu zawodowemu. Przyjmujemy założenie, że każdy dyrektor

i każda dyrektorka szkoły mają unikalną osobowość, inną historię własnej kariery zawodowej i różne warunki pracy

w swojej placówce.  

W trakcie studiów słuchacze biorą udział w trzech trzydniowych spotkaniach warsztatowych i w kursie internetowym. Ponadto uczestniczą w spotkaniach stałej grupy koleżeńskiej dyrektorów (10 – 14 osobowej), co  umożliwia zbudowanie pomiędzy uczestnikami atmosfery wzajemnego zaufania, pomagającego dzielić się własnymi doświadczeniami, refleksjami nad własną pracą

i przyjętym modelem zarządzania oraz przywództwa edukacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

      

 

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Sus ulotka splo www.pdf (188KB)