Literatura Obowiązkowa

Literatura polecana w trakcie studiów

Opublikował/-a:


 

Zachęcamy do zapoznania się z literaturą polecaną studentom Studiów Podyplomoych Liderów Oświaty.

Literatura będzie pomocna w planowaniu oraz realizacji projektu zmiany, który planują i wprowadzają w życie studenci SPLO.

 

 

 

 

 

 

 1. Black P.        

Jak oceniać, aby uczyć.  Civitas. CEO.

 1. Blanchard  K.

Przywództwo wyższego stopnia. PWN.

 1. Blanchard K.          

Jednominutowy menadżer buduje wydajne zespoły. MT Biznes.

 1. Blanchard K., Johnson  S.  

Jednominutowy menedżer. Najpopularniejsza na świecie metoda zarządzania. MT Biznes.

 1. Blanchard K, Britt J., Hoekstra J., Zigarmi P.  

Kto zabił zmianę? Stań się skutecznym Agentem Zmiany w twojej organizacji. MT Biznes.

 1. Borek A., Kowalczyk - Rumak E. (red.)

Różne drogi ewaluacji – poradnik dla dyrektorów szkół i placówek. Era Ewaluacji.

 1. Bronson P., Merryman A.

Rewolucja w wychowaniu. Świat Książki.

 1. Covey S. R.

7 nawyków skutecznego działania. Inspirujące lekcje doskonalenia wewnętrznego i twórczych relacji z innymi.

Dom wydawniczy REBIS Sp. z o.o.

 1. Dumont H. (red)

Istota uczenia się. ABC a Wolters Kluwers Business.

 1.  Dweck C.

 Nowa psychologia sukcesu. Wyd. Muza. SA.

 1.  Elsner D.

Kierowanie zmianą. Nowy sposób myślenia i działania. Wyd. CODN.

 1.  Fazlagić J.

Marketing szkolny. ABC a Wolters Kluwers Business.

 1.  Fullan M.

All Systems Go. Corwin.

 1.  Fullan M.

Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą. Wydawnictwo Naukowe PWN.

 1.  Harmin M.

Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki? Civitas. CEO

 1.  Hattie J.

Widoczne uczenie się dla nauczycieli. Civitas. CEO.

 1.  Jasper Juul.

Kryzys szkoły. MiND Dariusz Syska.

 1.  Kordziński J.

Dyrektor szkoły – moderator, facylitator, coach.  ABC a Wolters Kluwers Business.

 1.  Kotter.  J.  

Kiedy góra lodowa topnieje. Wyd. Helion.

 1.  Mac Beath  J.  

Czy nasza szkoła jest dobra? WSiP.

 1.  Marzano R. J.

Sztuka i teoria skutecznego nauczania. Civitas. CEO.

 1.  Madalińska – Michalak  J.  

Dyrektor szkoły liderem – inspiracje i perspektywy. ABC a Wolters Kluwers Business.

 1.  Mazurkiewicz G.,

Przywództwo edukacyjne: odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności. Wyd. Uniwersytetu jagiellońskiego.

 1.  Moss C. M., Susan M. Brookhart S.

Cele Uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję.  Civitas. CEO.

 1.  Petty G. 

Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli i szkoleniowców. GWP.

 1.  Pink. D. H.

Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację. Studio Emka.

 1.  Rasfeld M., Breidenbach S., Huther G.

Budząca się szkoła. Dobra literatura.

 1.  Robinson K.

Kreatywne szkoły. Element.

 1.  Senge P. M.

Piąta dyscyplina. ABC a Wolters Kluwers Business.

 1.  Lionel F. Stapley

Ukryta dynamika. Wolters Kluwer.

 1.  Sterna D.

Ocenianie kształtujące w praktyce. Civitas. CEO.

 1.  Wawrzynów K. J.

Nauczyciel partycypującym liderem. TZI, jako model nauczania i wychowania według Ruth C. Cohn. Pedagogia Christiana.

 1.  Weaver L. &Wilding. M.

The dimensions of Engaged Teaching. A practical guide for educators. Sollution Tree/Press.

 1.  Whitaker T.

Co znakomici dyrektorzy robią inaczej, niż cała reszta? 15 rzeczy, które liczą się najbardziej. Fraszka Edukacyjna.

Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki?

Opublikował/-a:


Jak motywować uczniów do nauki? Oddajemy w Twoje ręce książkę – poradnik przeznaczony dla wszystkich nauczycieli niezależnie od wykładanego przedmiotu i poziomu szkoły, w której uczą. Zwiera praktyczne porady, jak budować w klasie atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Dzięki proponowanym technikom nauczania nauczyciel może zmienić swoją pozycję w klasie z osoby przekazującej wiadomości na sojusznika ucznia, wspierającego go w procesie uczenia się. Publikacja ilustrowana jest przykładami z pracy polskich nauczycieli – uczestników internetowej Akademii „Szkoły uczącej się”. Autor: Merrill Harmin

Przekład: Agata Tomaszewska

Tytuł oryginału: Strategies to Inspire Active Learning

Działy: Nauczanie; Motywowanie; Organizacja pracy; Zadania domowe, sprawdziany, oceny; Jak uczyć rzeczy ważnych?

Seria: Biblioteka Akademii SUS

Format: B5

Stron: 180

ISBN 978-83-89623-15-7

Data wydania: 2008 (wyd II)

do kupienia w www.civitas.com.pl

Czy nasza szkoła jest dobra?

Opublikował/-a:


Książka osadzona w kontekście europejskiej polityki oświatowej. Opiera się na dobrze udokumentowanym przedsięwzięciu badawczym (w ramach programu SOKRATES), w którym uczestniczyło 18 krajów.

 

Z jednej strony - opowiada historię jednej szkoły, widzianej oczyma ucznia, rodzica, nauczyciela, dyrektorki i krytycznego przyjaciela. Z drugiej - przedstawia proces zmiany w odniesieniu do wszystkich szkół, zapoznaje z bogactwem praktycznych instrumentów doskonalenia pracy szkoły i podpowiada, jak w praktyce z nich korzystać.

Tytuł: Czy nasza szkoła jest dobra?

Autor: John MacBeath, Michael Schratz, Denis Meuret, Lars Jakobsen

Tłumaczenie: Krzysztof Kruszewski

Wydawca: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Ilość stron:223

Redakcja: Mieczysława Decewicz

Rok wydania: 2003

Ocenianie kształtujące w praktyce

Opublikował/-a:


"Ocenianie kształtujące w praktyce" Danuty Sterny to książka, która w sposób ciekawy i praktyczny prowadzi nauczycieli przez kolejne fazy wprowadzania oceniania kształtującego do swojej pracy. Prezentuje doświadczenia polskich nauczycieli różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół.

Kilka słów od autorki

 
 

Od czasu, gdy zaczęłam pracować w szkole, poszukiwałam sposobów efektywnego nauczania. Martwiło mnie to, że moich uczniów często nie interesuje wiedza, która chcę im przekazać, że nie są zadowoleni z tego, co szkoła im oferuje. Próbowałam to zmienić. (...)

 

 
 

Gdy poznałam ocenianie kształtujące, zdałam sobie sprawę, że jest ono właśnie tym, czego poszukiwałam. Pierwsze próby były dla mnie bardzo trudne. Miałam wiele chwil zwątpienia. Jednak efekty (po roku pracy w gimnazjum) okazały się nadspodziewanie dobre. Moi uczniowie docenili to, że chcę im pomagać i współpracować z nimi. Wtedy pomyślałam, że chciałabym opowiedzieć o tym innym nauczycielom. Może wypróbują ocenianie kształtujące.

Zaplanowałam w ramach Akademii Szkoły uczącej się kurs internetowy z zakresu oceniania kształtującego. W pierwszej edycji wzięło udział 45 nauczycieli. Nie było to dla nikogo łatwe zadanie. Wymagało poświęcenia wiele dodatkowego czasu i przeciwstawienia się szkolnym przyzwyczajeniom. Nauczyciele - uczestnicy kursu uznali, że warto wprowadzić do praktyki szkolnej. Dlatego postanowiłam opisać i polecić tę metodę innym nauczycielom.

 
 

Autorami książki są również nauczycielki i nauczyciele, którzy wzięli udział w kursie -Ocenianie kształtujące, prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), w ramach programu Akademia Szkoły uczącej się. Wszystkie przykłady polskie zamieszczone w książce są ich autorstwa. Dzięki tym przykładom dobrej praktyki książka może być poradnikiem dla innych nauczycieli.

 

Danuta Sterna
 
Tytuł: "Ocenianie kształtujące w praktyce"
Autor: Danuta Sterna
Seria: Biblioteka Akademii SUS
Ilustracje: Danuta Sterna
Format: B5, 164 strony
Rok wydania: 2006

UWAGA: Nakład wyczerpany

Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą

Opublikował/-a:


Michael Fullan to jeden z najbardziej uznanych na świecie teoretyków zmian oświatowych. Jego koncepcje zarządzania innowacjami są wykorzystywane w wielu państwach, zaś jego prace wydawane są w wielu językach. Autor prezentuje sposoby skutecznego i odpowiedzialnego kierowania szkołą, wyposażając czytelnika w niezbędną wiedzę i umiejętności.

Książka:

 • pokazuje, co zrobić, aby funkcje kierownicze w szkole stały się bardziej pasjonuącymi i możliwymi do skutecznego sprawowania
 • przybliża zagadnienia dotyczące powinności moralnych ludzi pracujących w oświacie od szczebla rządowego poprzez dyrekcje szkół po nauczycieli
 • przekonuje, że zmiany na poziomie kierownictwa szkół maja kluczowe znaczenie dla transformacji systemu jako całości
 • zachęca do tworzenia i podtrzymywania moralnego wymiaru kształcenia, którego celem jest m.in. podnoszenie i wyrównywanie osiągnięć uczniów
 • jest adresowana do studentów pedagogiki, aadministracji i zarządzania, politologii oraz kadry zarządzającej w oświacie

Autor: Michael Fullan

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Ilość stron:87

Rok wydania: 2005

Literatura Dodatkowa

Omówienie raportu OECD na temat Oceniania kształtującego

Opublikował/-a:


Ocenianie jest integralną częścią procesu edukacyjnego. Najczęściej mamy do czynienia z ocenianiem podsumowującym, które, dzięki testom i egzaminom, ma potwierdzać to, czego uczniowie się nauczyli. Przy tak rozumianym ocenianiu szkoła ponosi odpowiedzialność za poziom wiedzy przyswojonej przez ucznia. Ocenianie może mieć także charakter kształtujący. Pod tym pojęciem należy rozumieć system polegający na częstym kontrolowaniu postępów ucznia i stopnia zrozumienia nabywanej wiedzy, przy czym ocenianie ma przebiegać na zasadzie ciągłej interakcji między nauczycielem i uczniem. Dzięki takiemu systemowi oceniania nauczyciel może dostosowywać strategie nauczania tak, aby pełniej reagować na rozpoznane potrzeby uczącego się.

Przeczytaj raport

Edukacja i przywództwo. Modele mentalne jako bariery rozwoju

Opublikował/-a:


Książka dr. Grzegorza Mazurkiewicza z Uniwersytetu Jagielońskiego składa się z dwóch części: raportu z autorskich badań poświęconych sposobom myślenia dyrektorów szkół oraz określeniu konsekwencji ich przekonań dla reform podejmowanych w szkole, oraz prac uczestniczek seminarium magisterskiego "Przywództwo edukacyjne".

Publikacja do bezpłatnego pobrania tutaj

Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży

Opublikował/-a:


W niniejszej książce autor omawia powszechne obecnie zjawisko agresji elektronicznej dzieci i młodzieży. Przedstawia nowe media, zwracająć szczególną uwagę na dysfunkcjonalne korzystanie z nowych technologii, którego przejawem jest właśnie agresja elektroniczna (cyberbullying), realizowana za pośrednictwem internetu, ale także telefonów komórkowych.

Wskazuje cechy cyberbullyingu oraz jego sprawców i ofiary. Opisuje również konsekwencje agresji internetowej oraz metody profilaktyki i intwrwencji w tej dziedzinie.

To książka skierowana do nauczycieli i pedagogów, a także rodziców i opiekunów młodziezy.

Autor:     Pyżalski Jacek

Wydawca:     GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Numer wydania:     I

Ilość stron:     168

Rok wydania:     2010

7 nawyków skutecznego działania

Opublikował/-a:


7 nawyków skutecznego działania nazywana jest biblią współczesnego człowieka. Jeden z najbardziej wpływowych ludzi Ameryki wskazuje, jak kierując się wewnętrzną uczciwością, poszanowaniem innych, a przede wszystkim świadomością tego, co najważniejsze doprowadzić do erupcji własnych możliwości i tworzyć synergię, oznaczającą zwielokrotnione efekty wspólnych działań. Wypracowanie owych siedmiu nawyków prowadzi do twórczych zmian wewnętrznych, kształtowania trwałych relacji z innymi, inspirującego przywództwa na poziomie osobistym, interpersonalnym i menedżerskim. Swoje tezy autor ilustruje barwnymi, wiarygodnymi przykładami zaczerpniętymi z własnych doświadczeń.Tytuł: 7 nawyków skutecznego działania


Autor: Stephen R. Covey


Tłumaczenie: Majewska-Opiełka Iwona

Wydawca: Rebis Dom Wydawniczy


Ilość stron:368


Redakcja: Chwałek Małgorzata


Rok wydania: 2006