O Działaniu


Studia liderów oświaty są wspólnym przedsięwzięciem Collegium Civitas, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Centrum Edukacji Obywatelskiej, które jest organizatorem Studiów. Studia dofinansowane są ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

 

Ideą studiów jest wsparcie rozwoju zawodowego dyrektorów jako liderów procesów edukacyjnych. Program studiów skupia się na budowaniu autorytetu dyrektorów poprzez rozwijanie umiejętności efektywnego uczenia się i nauczania.

Dyrektorzy stwarzają warunki dla jakościowej zmiany w swojej szkole, planują wraz z radą pedagogiczną oraz wprowadzają do codziennej praktyki nowe zasady pracy nauczycieli i uczniów inspirowane metodami o potwierdzonej skuteczności. Przeprowadzenie zmiany we własnym środowisku szkolnym włącza dyrektorów wraz z ich szkołami do elitarnego grona liderów oświaty, którzy efektywnie pracują nad rozwijaniem uczenia się i nauczania w swoich szkołach.