06 Lipca 2021


W wydarzeniu, które odbyło się w dniach 1-2 lipca w Falentach pod Warszawa wzięło udział blisko 120 uczestników: dyrektorów i wicedyrektorów szkół zaangażowanych w program „Szkoła Ucząca Się” (SUS) a także członków zespołu i ekspertów.

26 Stycznia 2021


"Wszystko, co się zadziało w szkole, zadziało się dzięki inspiracjom, wiedzy i kompetencjom zdobytym na początku mojej drogi – podczas Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Wszystko, co był później, to konsekwencja tego pierwszego wyboru. Zarówno moja droga doskonalenia, jak i kierunek, w jakim nadal podąża szkoła" - mówi Małgorzata Sulewska, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach

22 Listopada 2019


7 i 8 listopada 2019 r. prawie 200 dyrektorów zaangażowanych w ideę Szkoły Uczącej Się spotkało się na konferencji podsumowującej.

27 Czerwca 2019


Uczestnicy i uczestniczki Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się odebrali świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Strony