10 Marca 2017


Zespół Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty prowadził zajęcia dla dyrektorów podczas, trwającej od 3 do 5 marca, konferencji OSKKO w Krakowie. Oto szczegóły.

27 Lutego 2017


Zapraszamy dyrektorki i dyrektorów uczestniczących w konferencji OSKKO do udziału w wydarzeniach Szkoły Uczącej Się w trakcie jej trwania.

20 Lutego 2017


Do 10 marca dyrektorzy szkół mogą zapisać się na studia podyplomowe.

Strony