22 Listopada 2019


7 i 8 listopada 2019 r. prawie 200 dyrektorów zaangażowanych w ideę Szkoły Uczącej Się spotkało się na konferencji podsumowującej.

27 Czerwca 2019


Uczestnicy i uczestniczki Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się odebrali świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

23 Sierpnia 2017


Słuchacze rocznika 2017 Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty spotkali się 17-19 sierpnia na Szkole Letniej w Ośrodku w Wildze.

21 Czerwca 2017


Słuchacze rocznika 2015 Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty zaprezentowali projekty zmian zrealizowane w swoich szkołach.

Strony