26 Stycznia 2021


"Wszystko, co się zadziało w szkole, zadziało się dzięki inspiracjom, wiedzy i kompetencjom zdobytym na początku mojej drogi – podczas Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Wszystko, co był później, to konsekwencja tego pierwszego wyboru. Zarówno moja droga doskonalenia, jak i kierunek, w jakim nadal podąża szkoła" - mówi Małgorzata Sulewska, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach

22 Listopada 2019


7 i 8 listopada 2019 r. prawie 200 dyrektorów zaangażowanych w ideę Szkoły Uczącej Się spotkało się na konferencji podsumowującej.

27 Czerwca 2019


Uczestnicy i uczestniczki Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się odebrali świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

23 Sierpnia 2017


Słuchacze rocznika 2017 Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty spotkali się 17-19 sierpnia na Szkole Letniej w Ośrodku w Wildze.

Strony