Dołącz do liderów oświaty. Zapraszamy na SPLO!


Studia Podyplomowe Liderów Oświaty są wspólnym przedsięwzięciem Collegium Civitas, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Centrum Edukacji Obywatelskiej, które jest organizatorem Studiów. Studia dofinansowane są ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Ideą studiów jest wsparcie rozwoju zawodowego dyrektorów jako liderów procesów edukacyjnych. Program studiów skupia się na budowaniu autorytetu dyrektorów poprzez rozwijanie umiejętności efektywnego uczenia się i nauczania. Dyrektorzy stwarzają warunki dla jakościowej zmiany w swojej szkole, planują wraz z radą pedagogiczną oraz wprowadzają do codziennej praktyki nowe zasady pracy nauczycieli i uczniów inspirowane metodami o potwierdzonej skuteczności. Przeprowadzenie zmiany we własnym środowisku szkolnym włącza dyrektorów wraz z ich szkołami do elitarnego grona liderów oświaty, którzy efektywnie pracują nad rozwijaniem uczenia się i nauczania w swoich szkołach.

Zgłoś się do SPLO - wypełnij formularz

Do kogo skierowane są studia?

Studia skierowane są do dyrektorów i wicedyrektorów szkół, którzy poprzez rozwój własny i pracę z radą pedagogiczną chcą poprawić jakość pracy swojej szkoły, w szczególności:

 • poddać refleksji i zweryfikować wizję, misję i wartości szkoły,
 • kierować szkołą jako liderzy nauczania i rozwoju jakościowego,
 • zaplanować i przeprowadzić  zmianę dotyczącą  sposobów uczenia się i nauczania,
 • poznać zasady strategicznego zarządzania z naciskiem na jakość kształcenia.

Dlaczego warto dołączyć do Liderów Oświaty?

 • poznasz sprawdzone na świecie podejście do uczenia się i nauczania
 • zdobędziesz praktyczne umiejętności do wprowadzenia w szkole zmiany dotyczącej uczenia się i nauczania
 • staniesz się szkolnym liderem nauczania
 • poznasz zasady strategicznego zarządzania 
 • poddasz refleksji i zweryfikujesz wizję, misję i wartości szkoły 
 • weźmiesz udział w prestiżowym wydarzeniu, prowadzonym przez doświadczonych trenerów i praktyków

Tryb i organizacja studiów

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym i obejmują 2 lata (IV  semestry), w tym od 2015 roku:

 • 4 dwudniowych zjazdów w Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie,
 • 3 zjazdy w Wildze koło Warszawy,
 • 1 wizyta w szkole partnerskiej,
 • kurs internetowy polegający na samodzielnej pracy przy wsparciu mentora.

Zajęcia rozpoczynają się w październiku, kończą się w czerwcu po dwóch latach obroną pracy dyplomowej.

 

Zespół wykładowców tworzą naukowcy, eksperci i praktycy edukacyjni w tym m.in. prof. Andrzej Blikle, prof. Jan Potworowski, dr Jacek Strzemieczny, dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, Danuta Sterna, dr Danuta Elsner, dr Grażyna Czetweryńska oraz zespół dyrektorów konsultantów (dyrektorów szkół - absolwentów SPLO, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z obecnymi słuchaczami).

 

Praca dyplomowa polega na opisaniu procesu planowania oraz wdrażania zmiany a także wniosków z jej ewaluacji oraz refleksji nad własnym rozwojem liderskim. Obrona pracy przebiega podczas zjazdu w ośrodku w Wildze.

 

Koszt studiów dla rocznika 2015 wynosi 4800 zł lub 3800 zł. Zniżka dotyczy dyrektorów ze szkół uczestniczących w działaniu Całościowy Rozwój Szkoły w programie Szkoła Ucząca Się prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Opłata pokrywa:

Zajęcia dydaktyczne (koszt zajęć dydaktycznych, jest w znaczący sposób dofinansowany ze środków naszego partnera Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności) w tym:

 • wykłady, warsztaty, seminaria,
 • kurs internetowy,
 • konsultacje dotyczące wdrażania projektu zmiany w szkole,
 • wszystkie materiały dydaktyczne.

Koszt zakwaterowania w trakcie trzech wyjazdów szkoleniowych w Ośrodku Szkoleniowym w Wildze.

Partnerzy 
 
            


Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 września 2015 roku. Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego

 

Kontakt

Agnieszka Świeczka

koordynatorka SPLO

tel. 22 622 00 89 wew. 219